Na ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru naj bi bili načeloma zbrani največji strokovnjaki s področja podjetništva in ekonomskih ved v regiji. Kljub temu celoten ekonomski možganski trust skoraj 70 pedagoških delavcev očitno ne ve in ne zna dovolj. Zato je vodstvo EPF sklenilo privabiti dodatno znanje od zunaj in najeti poslovnega, podjetniškega in finančnega svetovalca.

Med zbranimi ponudbami je poslovodni organ fakultete z dekanko Lidijo Hauptman na čelu na izredni seji 31. maja kot najugodnejšo izbral ponudbo Mariborskega podjetniškega centra (MPC Maribor). Na prvi vtis v tem ni nič nenavadnega, če odmislimo okoliščino, zakaj EPF sploh potrebuje zunanjega svetovalca.

Veliko bolj zgovoren je vpogled v lastništvo MPC Maribor, ki je lani ustvaril dobrih 54.000 evrov prihodkov. Zasebni zavod ima ta čas dva ustanovitelja, zasebna zavoda IRIS in IECG. Lastnik zavoda IRIS ni nihče drug kot profesor EPF in prorektor Žan Jan Oplotnik, to je tisti nekdanji podpredsednik uprave Darsa, ki je leta 2008 naročil študijo, pod katero se je podpisal Klavdij Logožar, vsebino pa je ukradel iz diplomskega dela svoje diplomantke. Druga solastnica zavoda IRIS je Brigita Oplotnik Rajh.

Tajnik fakultete soglašal s poslom s samim seboj

Drugi ustanovitelj MPC Maribor je zavod IECG, ki v lasti dveh zelo vplivnih profesorjev z EPF, Boruta Bratine in Dušana Jovanoviča. Bratina je bil med drugim svetovalec rektorja Igorja Tičarja za evropske projekte, Jovanovič pa je širši javnosti znan tudi kot nekdanji prvi nadzornik NKBM, ko je banko vodil njegov prijatelj Matjaž Kovačič, že več kot leto dni pa na EPF zaseda položaj vršilca dolžnosti tajnika in je s tem po funkciji tudi član poslovodnega odbora fakultete.

Jovanovič je bil prisoten na omenjeni majski seji poslovodstva EPF, na kateri se je izbral »njegov« svetovalni center. V zapisniku seje nikjer ni zabeleženo, da bi prisotnim omenil, da je solastnik MPC Maribor in da se je zaradi morebitnega nasprotja interesov vzdržal glasovanja. Piše zgolj, da so soglasno sprejeli sklep. Dobra dva tedna po tej odločitvi se je Mariborski podjetniški center preimenoval v Mednarodni podjetniški center. Po novem se na kratko imenuje MPC Consulting.

Za pojasnila smo zaprosili dekanko fakultete in rektorat Univerze v Mariboru. Na njune odgovore še čakamo.

Če bo EPF sklenila pogodbo z podjetniškim centrom, ji bo svetovala tudi ena izmed njenih najbolj razvpitih bivših diplomantk. Direktorica MPC Consulting je namreč že tretje leto Milana Lah, nekdanja članica uprave ugasle Probanke. Kot je znano, zoper Lahovo teče že več predkazenskih postopkov. Nazadnje so dolgoletno članico uprave banke kriminalisti obiskali prejšnji mesec, in sicer zaradi njene sumljive vloge pri lastninjenju Perutnine Ptuj.

MPC Maribor zapustil nekdanji prodajalec diplom

Tik preden je poslovodstvo EPF sklenilo, da bo najelo svetovanje zavoda v lasti profesorjev, je iz njegovega lastništva izstopil še en razvpiti bivši študent, o kateremu smo v Dnevniku pred dvema letoma obširno poročali. Družbenik MPC Maribor je bil do 19. maja ddr. Riko Novak.

Riko Novak je moral leta 2007 zapustiti ekonomsko-poslovno fakulteto. Imel je registrirano spletno stran www.moja-diploma.si, na kateri so ponujali pisanje seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog s področja družboslovnih ved. Cene so se gibale od 100 do 1500 evrov. V letih zatem je doktoriral na celjski fakulteti za komercialne in poslovne vede in na evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Na mariborsko univerzo se je nameraval vrniti v času, ko jo je pretresala plagiatorska afera z njenim tedanjim dekanom Klavdijem Logožarjem v glavni vlogi. Vendar je Novak po objavi Dnevnikovega članka prekinil habilitacijski postopek za naziv docenta.