»Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo del poteka. Izvajalec del bo uveden v delo predvidoma že naslednji teden,« so nam na Mestni občini Celje odgovorili na vprašanje, ali je že znano, kdaj se bo začela sanacija tal na močno onesnaženem igrišču vrtca na Hudinji. Kot so povedali na občini, je vrtec od 10. julija do 25. avgusta zaprt, otroci pa so prerazporejeni v enoto Gaberje na Mariborski cesti. O tem, da se nekaj premika, smo se prepričali tudi sami, saj smo ob ogledu okolice vrtca na igrišču opazili velike vreče in delno razstavljena igrala. Na občini so potrdili, da so v vreče že shranili mivko iz peskovnika in čaka na odvoz.

Staršem sprva niso verjeli

Spomnimo, da se je občina za sanacijo zemlje na onesnaženem igrišču odločila, ko je tudi sama naročila izdelavo kontrolnega monitoringa. Poročilo je razkrilo, da je v tleh preveč težkih kovin. Vrednosti kadmija in cinka so presegle kritične, vrednosti bakra, svinca in arzena pa opozorilne vrednosti. Na občino kot ustanoviteljico pa so letele kritike, češ da staršem, ki so pred tem že sami naročili analizo in je bilo jasno, da so tla preveč obremenjena s težkimi kovinami, sprva niso verjeli, temveč so čakali na rezultate analize, ki so jo naročili sami. Do ravnanja odgovornih je bila posebej kritična okoljska raziskovalka in direktorica Inštituta za okolje in prostor Cvetka Ribarič Lasnik. »Rezultati analiz vzorcev tal, odvzetih na Hudinji, kažejo, da se otroci igrajo na tleh, polnih odpadkov, ki so tipični za območje industrije, to je stare cinkarne. V njih so presežene vrednosti dokazano rakotvornih snovi, kot so svinec, kadmij in arzen,« je dejala. In strnila, da se otroci igrajo dobesedno na industrijskih odpadkih.

Po 12 letih preobrat

Na celjski občini so sicer že leta 2005 za vsa otroška igrišča celjskih vrtcev naročili monitoring tal, ki je bil končan leta 2009. Poročilo je izdelal primarij in docent dr. Ivan Eržen, ki danes vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zapisal je, da vnos onesnažil v telo prek živil, vode, zraka, tal, prahu ali mivke ni tolikšen, da bi to pomenilo povečano tveganje za zdravje otrok. To pa se je v 12 letih očitno spremenilo, zato so na občini že obljubili, da bodo ponovno naročili monitoring tal za vse celjske javne vrtce in po potrebi zemljo zamenjali tudi drugje.