Septembra lani je novomeška Krka na občino naslovila pobudo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za del območja poslovne cone Ločna. Zanjo sicer občina načrtuje pripravo podrobnega prostorskega akta. Krka želi na drugi strani Andrijaničeve ceste nasproti svojega severnega vhoda, v tako imenovani Kosovi dolini, zgraditi parkirišče, čemur pa skupina Novomeščanov, združenih v iniciativo PešFolk, nasprotuje predvsem z vidika varovanja narave in spodbujanja trajnostnih oblik prometa. Na zadnji seji občinskega sveta je osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki zajema tudi omenjeno pobudo Krke, sicer prestal prvo obravnavo, vendar s pripombami tako nasprotnikov kot zagovornikov Krkinega posega zunaj tovarniškega kompleksa.

PešFolk: Krka ima dovolj prostora znotraj kompleksa

PešFolk je novomeška iniciativa, za katero člani Marijan Dovič, Tomaž Levičar, Uroš Lubej, Nataša Mirtič, Luka Rems in Mitja Simič pravijo, da je njen namen spodbujati do okolja prijazne oblike prometa. V odprtem pismu prvemu možu Krke Jožetu Colariču so podrobno opisali svoje odklonilno stališče do gradnje parkirnih prostorov.

Med drugim so prepričani, da ima Krka znotraj tovarniškega kompleksa še dovolj prostora za gradnjo parkirišča, ki jih omogoča tudi pred pol leta sprejet podrobni prostorski akt za območje tovarne, navajajo. Ob tem spomnijo, da je severno in vzhodno od obstoječega kompleksa Krke že rezerviran prostor za morebitno širitev tovarne.

Člani iniciative dodajajo, da je »v sedanjem času in v tem prostoru že moč pričakovati tudi od industrijskih subjektov, da sooblikujejo sodobno prometno podobo okolja, v katerem bivajo.« Opozarjajo še na nedavno sprejeto celostno prometno strategijo občine, katere glavni cilj je med drugim spodbujati trajnostne oblike prometa, torej uporabo javnega prometa, kolesarjenje, pešačenje.

Krka: Infrastruktura mesta ne izpolnjuje več naših potreb

»Odgovornost do naravnega okolja je od nekdaj del Krkinih poslovnih aktivnosti,« odgovarjajo v službi za odnose z javnostmi novomeškega podjetja in dodajajo, da zaposlene spodbujajo k prihodu na delo peš ali s kolesom, bolj oddaljenim pa predlagajo skupne vožnje ali uporabo javnega potniškega prometa. V Krki načrtujejo tudi postavitev dodatnih kolesarnic ter pridružitev k projektu vzpostavitve avtomatiziranega kolesarskega sistema za izposojo koles v občini.

»Kljub našemu prizadevanju za ureditev pogojev za alternativne prihode na delo pa je dejstvo, da infrastruktura mesta ne zadostuje več za vse potrebe po nadomestnih in dodatnih parkirnih prostorih, število katerih se spreminja zaradi naše rasti,« pravijo v Krki in dodajajo, da je širitev podjetja na območje proti obvoznici, ki je predvideno v strateškem delu občinskega prostorskega načrta, v doglednem času nemogoča. Zato je Krka zaprosila za širitev parkirišča na območju Kosove doline.

Občina naj odkupi površine, pomembne za arheološki park

Člani PešFolka opozarjajo, da je območje Kosove doline, kjer si je Krka zamislila parkirišče, vstopni del v načrtovano območje arheološkega parka na Marofu. »Res je, da je občina že pred leti na robu Kosove doline opredelila lokacijo za poslovno cono, vendar je bila ta odločitev že tedaj ocenjena kot slaba in sporna, saj gre za poseganje na zelene oziroma kmetijske površine, poleg tega pa v Novem mestu obstaja veliko primernejših lokacij.« Zato bi morala občina po njihovem mnenju razmisliti o vrnitvi namembnosti prostora v prvotno stanje ter odkupiti del površin, pomembnih za arheološki park.

Odgovore občine še pričakujemo. V Krki pa zagotavljajo, da če bo predlog za ureditev dodatnih in nadomestnih parkirnih prostorov sprejet, bodo to področje uredili tako, da bo v ospredje postavljena dovozna cesta do arheološkega parka, ki ji bo parkirišče tako vizualno kot funkcionalno podrejeno.