Symphony EYC, ki se ukvarja z razvojem in uvajanjem programske opreme za trgovino, logistiko in distribucijo, sedež pa ima na Brezovici, je s hitro rastjo obsega poslovanja v zadnjih letih občutno povečala tudi svojo ekipo. Z lanskih 35 so zrasli na 50 zaposlenih. Podjetje je v letošnjem letu praznovalo 15-letnico delovanja.

Zanimiv zaposlovalec

S svojimi inovativnimi rešitvami Symphony EYC pomaga trgovcem na drobno pri načrtovanju trgovin ter upravljanju zalog, dvigovanju storilnosti oskrbovalne verige ter načrtovanju strateškega razvoja, trženjskih dejavnosti, pri čemer izhajajo iz nakupovalnih izkušenj, ki danes potekajo prek različnih komunikacijskih in prodajnih kanalov. Prav zaradi svoje mednarodne dejavnosti, ki sloni na digitalizaciji, sebe vidijo kot tehnološko napredno, inovativno podjetje in s tem zelo zanimivega zaposlovalca, predvsem za mlade perspektivne kadre.

Povprečna starost v podjetju je trenutno manj kot 30 let. Pa vendar se kljub velikemu posluhu za potrebe zaposlenih in dobri povezanosti z Univerzo v Ljubljani trdo borijo za talente. Težijo k temu, da se mladi pri njih začnejo usposabljati že kot študenti z nekajurnim delom na teden, ki z leti dobro spoznajo kulturo podjetja, kar se izkazuje kot ključnega pomena.

Lačni tehničnega kadra

Največ potreb imajo na področju tehničnega profila, zato so dobrodošli študenti z računalniške fakultete, matematiki, fiziki, na poslovnem področju pa večinoma študenti z ekonomske fakultete in fakultete za logistiko, veseli so tistih, ki so usmerjeni v poslovno informatiko. »Študenti se praviloma posla začnejo učiti šele, ko pridejo v podjetje. Prizadevamo si, da talenti res začnejo delati že med študijem, saj tako lahko spoznajo najboljše prakse velikih svetovnih trgovcev in se spoznajo z različnimi mednarodnimi delovnimi pristopi in delovno kulturo,« poudarja Vanja Bračko, direktorica storitev za jugovzhodno Evropo.

Korporacija Symphony EYC je lansko leto določila in ustanovila v Sloveniji posebno skupino strokovnjakov za delovanje in podporo globalnim projektom, imenovano GRP (global resource pool), ki skrbi za to, da uvede in implementira programsko opremo pri največjih projektih v mednarodnem okolju. Delovna skupina je letos polno zaživela, zato podjetje načrtuje, da bo letošnjih pet milijonov evrov prihodkov povečala na osem milijonov do leta 2022.

»Na podlagi zastavljenih ciljev v slovenski podružnici že razmišljamo, da bi prvič po 15 letih zrasli neorgansko, in sicer z nakupom podjetja, s katerim že danes sodelujemo. Samo z organsko rastjo zastavljenih ciljev ne dosegamo dovolj hitro v sicer hitro spreminjajočem se okolju in ob vse večjih potrebah potrošnikov,« pojasnjuje Ivan Guzelj, direktor podjetja. jpš

Zaradi svoje globalne vpletenosti znotraj skupine Symphony EYC in sodelovanja pri različnih projektih po svetu so projekte izvajali že v 44 državah. V Sloveniji ustvarijo samo še petino prihodkov, na območju jugovzhodne Evrope 25 odstotkov, preostalo na trgih zahodne Evrope in ZDA.