V času, ko se pri nekaterih državah, članicah Nata, razkazuje na vojaških paradah moč orožja, mora Slovenija biti aktivna pobudnica za miroljubno reševanje vojaških spopadov na Balkanu, v vzhodni Evropi, Baltiku in drugod po svetu. Vojne in oboroženi konflikti po svetu ne povzročajo samo številnih človeških žrtev, ampak tudi hude posege v prostor in s tem onesnaževanje okolja. Vojne so (oziroma bodo) svet in narode pahnile v krvavi kaos, ki mu ne bo videti konca. Ob tem človeški tragediji grozi še ekološka katastrofa. Vojne povzročajo ekonomski, ozemeljski, verski, kulturni in socialni razlogi, uničujejo pa ljudi in njihovo kulturo, naravo in dobrine. Proizvodnja orožja je v glavnem omejena na razvite države, ki ga prodajajo komur koli in za kakršen koli namen. To je tudi eden od razlogov, da so obstoječa vojna žarišča kljub vsem diplomatskim prizadevanjem izredno trdovratna. Določen nadzor je le nad proizvodnjo in uporabo atomskega orožja, kjer velike sile skušajo zadržati svoj primat oziroma preprečiti njegovo uporabo. Vendar ni nobenega zagotovila, da tako orožje ne bo tudi uporabljeno (na primer Iran, Izrael, Pakistan, Indija, Severna Koreja).

ZEG se zavzema za to, da Slovenija uradno postane nejedrska država.

Dokler traja takšno stanje, lahko svet kadar koli spet doleti globalni vojni spopad (na primer grožnje med ZDA in Rusijo glede Ukrajine). Militarizem ne prispeva k miru in boljšim mednarodnim odnosom. Povzroča vojne in s tem prispeva k razpadu humanitarnih vrednot ter povzroča neizmerno trpljenje posameznikov, družin in narodov. Vzdržuje se s proizvodnjo in trgovanjem z orožjem, ki revnim odvzemata možnosti učinkovitega družbenega in gospodarskega razvoja. V obstoječih globalnih političnih razmerah je nevarnost vojne stalna. Cilj naših prizadevanj je splošna in popolna razorožitev težkega in jedrskega orožja.

Dolgoročni cilj Slovenije bi moral biti uveljavljanje aktivne politike do vseh držav sveta. V tem okviru je treba pripraviti in uveljaviti pogodbe o nenapadanju, o neuporabi kemičnega in biološkega orožja, o širjenju demilitarizacijskih območij (na primer brezatomska cona od Baltika do Balkana), o prepovedi uporabljanja vseh vrst nuklearnega orožja, o prepovedi namestitve vojaških letališč Nata v neposredno bližino jedrskih elektrarn (na primer Krško) in prepovedi plutja vojaških ladij na jedrski pogon v Luko Koper.

Za vojaške aktivnosti naj v miru veljajo vsi okoljevarstveni dogovori (na primer okoljevarstveni standardi zveze Nato). Slovenska vojska naj sodeluje le v mednarodnih mirovnih misijah, reševalnih akcijah, pomoči pri naravnih katastrofah, poplavah, nadzoruje naj slovensko ozemlje iz zraka, vode in z zemlje.

Karel Lipič, predsednik ZEG