Mestno redarstvo je med 16. in 30. junijem izvajalo akcijo, ki so jo poimenovali Kolesarji. V tem časovnem obdobju so zaznali 129 kršitev in izrekli 84 glob in 45 opozoril. Cilj akcije je bil osveščanje tako kolesarjev kot voznikov motornih vozil o pomenu varne udeležbe v cestnem prometu. Pri kolesarjih so nadzirali predvsem pravilno smer vožnje, uporabo površin za kolesarje, vožnjo na območju za pešce in uporabo telefonov med vožnjo. Preverjali so tudi parkiranje in ustavljanje motornih vozil na prehodih za kolesarje, kolesarskih stezah, kolesarskih poteh in na kolesarskih pasovih.

Telefoniranje med vožnjo vpliva na možgane

Največ prekrškov so ugotovili zaradi vožnje avtomobilov in mopedov na območju za pešce, na drugem mestu po številu prekrškov je bila uporaba telefona med vožnjo, na tretjem ustavljanje in parkiranje pred prehodi za pešce ali kolesarje. V zadnjem času več ustanov še posebno opozarja, kako nevarna je vožnja s telefonom v roki. Pred časom je agencija za varnost v prometu predstavila študijo, ki kaže na to, kako velik vpliv ima telefoniranje med vožnjo na človeške možgane, ki zato niso dovolj pozorni na dogodke na cesti. To velja tudi za kolesarje.

Mestno redarstvo je v tej akciji izreklo deset glob in 35 opozoril zaradi uporabo mobilnega telefona med vožnjo. »Po našem mnenju in tudi mnenju agencije za varnost v prometu uporaba telefona med vožnjo močno prispeva k ogrožanju prometne varnosti. Upam, da bomo s preventivo in izrekanjem kazni vplivali na ljudi tako, da tega ne bodo več počeli,« je povedal predstavnik mestnega redarstva Klemen Gaberšček in dodal, da je bilo včasih več parkiranja in ustavljanja vozil na prehodih za pešce ter na kolesarskih stezah. »Ta delež se je pomembno zmanjšal. Veseli bi bili, če takšnih prekrškov ne bi več zaznavali,« pravi Gabršček.

Obravnavali so tudi nevarno vožnjo na območju za pešce. Klemen Gabršček opozarja uporabnike območij za pešce, predvsem kolesarje, ki so na tem območji močnejši udeleženci v prometu, naj bodo do pešcev uvidevni. »Če masa ljudi v območju za pešce ne dovoljuje vožnje s kolesom, naj sestopijo s kolesa in nadaljujejo peš,« je dejal.

Luka Gabršček iz Ljubljanske kolesarske mreže se strinja, da je dobro udeležence v prometu opozarjati, naj bodo previdni, vendar se mu ne zdi smotrno, da kolesarje namenoma lovijo na prekrških. »Vožnja z mobitelom v roki ni posebej varna. Če opozarjajo na to, je v redu. Če bi pa zato množično kaznovali ljudi, pa to ne bi bilo dobro,« je dejal.

Preventivni projekt v četrtnih skupnostih

Klemen Gaberšček je na nedavni tiskovni konferenci mestne občine slišal kar nekaj očitkov, da so mestni redarji aktivni v središču mesta, kjer da se ukvarjajo z malimi kaznimi, na obrobju mesta pa jih ni zaznati. Predstavnik mestnih redarjev je zanikal očitke in dejal, da so redarji aktivni tudi v drugih delih mesta, ne le v njegovem središču, vendar je mestno redarstvo kadrovsko omejeno in na tem področju dela le 30 redarjev, je pojasnil. Luka Gabršček iz Ljubljanske kolesarske mreže pa je opozoril, da so potrebe zunaj središča mesta, kjer ni peš con in so hitrosti udeležencev v prometu višje, drugačne kot v središču.

Kot pomembno preventivno dejavnost je predstavnik mestnega redarstva izpostavil projekt, v katerem sodelujejo četrtne skupnosti. V okviru tega projekta vodje četrtnih skupnosti skupaj z občani najdejo marsikatero kritično točko v prometu in jo sporočijo mestnemu redarstvu. Ena takšnih je denimo na Litijski cesti, kjer ni dovolj prostora za pešce. Gabršček pravi, da je to tipičen primer, kjer kontrole prometa zaradi tehničnih pomanjkljivosti ni mogoče izvajati, a dodaja, da se bo to kmalu spremenilo.