Na jeseniški občini so pred petimi meseci obljubili, da bodo težave z neuporabnostjo novega Črnega mostu za gibalno ovirane in uporabnike otroških vozičkov uredili. V teh dneh se Jeseničani na most z vozički že lahko zapeljejo po klančini. »Zelo smo je veseli. Prej sem morala otroški voziček, ki je zelo težak, nesti po stopnicah. Če sva bila z otrokom dva odrasla, je še šlo, sama pa sem to naredila zelo težko. Zdaj pa se brez skrbi sprehodim čez most tudi sama z otrokom, ki je v vozičku,« nam je zaupala ena od uporabnic klančine.

Bali so se nepridipravov

Tako imenovani Črni most so na Jesenicah slavnostno odprli lani. Gre za pomembno prečno povezavo, ki prek območja Hrenovce povezuje osrednji del mesta s Staro Savo. Most čez bohinjsko železniško progo, dolg 62 metrov, marsikateremu Jeseničanu tako precej skrajša pot do nakupovalnega središča in pokrite tržnice, do novega naselja in do kulturnozgodovinskih znamenitosti na Stari Savi, kjer denimo delujeta jeseniška glasbena šola in dvorana Kolpern, kjer potekajo delavnice, posveti in prireditve. Na občini so ob odprtju objekta omenili, da je most zgradilo jeseniško podjetje KOV, med pridobitvami pa so omenili tudi dvigalo na eni strani in dvižno ploščad na drugi, tako da ga bodo lahko uporabljale tudi gibalno ovirane osebe in mamice z vozički.

A prav veliko uporabnikov na ploščadi ni bilo, saj večinoma ni delovala. Na Jesenicah so krožile celo govorice, da je delovala samo tisti dan, ko so most slovesno odprli. Na občini so nam pred slabega pol leta zatrdili, da ni s ploščadjo nič narobe in da deluje, le da je treba uporabiti daljince, do katerih bi bili upravičeni invalidi. »Je pa tudi ravnanje s komandno tablo dokaj zapleteno,« so dodali. Bali so se tudi vandalizma. »Imeli smo že primere, ko so se neznani storilci znesli nad obema dvigaloma, tako na bližnjem Rdečem kot na Črnem mostu. Takrat smo bili prisiljeni vzpostaviti tudi videonadzor območja. Prav zato je ploščad mirovala in je bila zaščitena, mi pa smo pripravili rešitev,« so opozarjali.

Presenečeni nad dolžino klančine

Mnogo Jeseničanov je presenetila dolžina klančine, saj ta od Črnega mostu sega kar do približno polovice drugega mostu, ki glavno cesto skozi Jesenice vodi čez železniško progo Jesenice–Ljubljana. A takšna dolžina mostu je nujna. »V skladu s predpisi mora biti klančina projektirana tako, da je naklon primeren za uporabnike invalidskih vozičkov. Ta klančina ustreza vsem predpisom,« pravi mag. Valentina Gorišek, direktorica občinske uprave na jeseniški občini. Dodaja, da nova pridobitev uporabnosti pločnika ob glavni cesti ni okrnila. »Pločnik, kjer je klančina, je normalno uporaben za vse udeležence – za pešce, kolesarje, gibalno ovirane…« zagotavlja.

Investicija, ki je v zaključni fazi, je občino Jesenice stala 22.000 evrov, kar je še enkrat več od sprva predvidene vsote. »Natančen strošek je bil znan, ko smo na podlagi izdelanega projekta pridobili tudi projektantski predračun ter izvedli javno zbiranje ponudb,« razliko med predvidenimi in dejanskimi številkami pojasnjuje direktorica občinske uprave. Dvižna ploščad, ki je na Črnem mostu le redko služila svojemu namenu, pa ne gre v pokoj, opozarjajo na občini. »Do konca poletja jo bomo premestili v enega od javnih objektov v lasti občine, ki še ni dostopen za invalide, tako da bomo rešili tudi to zagato,« obljublja Goriškova. Kje bo ploščad opravljala svoje delo, pa po njenih besedah še ni znano.