Povod za podrobnejše odgovore Slovenskega državnega holdinga (SDH) o pogodbah z zunanjimi izvajalci, sklenjenimi v obdobju od 15. julija lani (takrat je mandat predsednice uprave nastopila Lidia Glavina) do junija letos, sta bili analizi o poslovanju Krke in Luke Koper. Spomnimo, da je SDH z madžarsko družbo McKinsey & Company 6. aprila sklenil pogodbo za izdelavo študij in zanju odštel 274.500 evrov. Analizi sta bili izdelani na podlagi javno objavljenih podatkov.

Podatkov od nadzornikov in uprav ni mogoče dobiti

Pri SDH pravijo, da tovrstnih podatkov ne morejo pridobiti od nadzornih svetov, uprav družb ali pa prek revizij poslovanja. Mimo skupščin družb ne morejo pridobivati podatkov, saj morajo člani nadzornih svetov varovati poslovno skrivnost družbe. Prav tako tudi nimajo dostopa do podatkov in ugotovitev, ki jih je pri pregledovanju letnega poročila pridobil revizor, saj je SDH kot vsak drug delničar seznanjen le z revizorjevim mnenjem k računovodskim izkazom. »V določenem obsegu, a le kadar je to nujno potrebno, pa se SDH zanaša na ugotovitve priznanih zunanjih strokovnjakov, ki žal niso zastonj,« pravijo v holdingu. Dodajajo, da so pogodbe z zunanjimi izvajalci v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja razkrite na njihovi spletni strani.

Pogodbe skrite pred očmi javnosti

Na naša vprašanja o tem, koliko ekonomskih analiz so pri SDH naročili v obdobju slabega leta, za katera podjetja so jih izdelali zunanji izvajalci in zakaj, pa odgovora po nekajdnevnih prošnjah nismo prejeli. Zato smo jim ponovno poslali konkretna vprašanja za vsako sklenjeno pogodbo s konkretno navedbo zunanjega izvajalca in zneskom, ki so ga plačali. »Pri SDH za vse naložbe izvajamo predvsem interne analize poslovanja, neodvisna vrednotenja družb in analize tveganj ter po potrebi analize posameznega poslovanja družb, nekaj tudi s pomočjo zunanjih revizijskih in svetovalnih družb,« so odgovorili pri SDH.

Iz javno objavljenih podatkov na spletni strani SDH je razvidno, da so za deset različnih analiz plačali skupno dobrih 375.000 evrov. Pri tem nismo upoštevali vseh sklenjenih pogodb, ki se nanašajo na pravna svetovanja ali odvetniške storitve. Ker pri SDH vztrajno zatrjujejo, da so vse pogodbe in informacije razkrite na njihovi spletni strani, smo se obrnili na urad informacijske pooblaščenke. Ta je včeraj od SDH že zahteval, naj jim posreduje vse zahtevane pogodbe z zunanjimi izvajalci.