Gradnja nekaj več kot 274 metrov dolgega in petnajst metrov širokega mostu čez Savo pri Žadovinku in krožišča na desnem bregu reke z navezavo na občinsko cesto pri Megadomu v skupni dolžini 530 metrov poteka po načrtih. Izvajalec Kolektor koling je opravil približno polovico gradbenih del, ki spadajo v tretjo fazo gradnje obvoznice. Rok za izvedbo, marec 2019, ni ogrožen. Krški župan Miran Stanko je dejal, da bi delo morda lahko končali celo nekoliko prej, če bo vreme res ugodno.

Vrednost del je nekaj več kot 4,7 milijona evrov, od tega je delež Direkcije Republike Slovenije za ceste dobrih 3,4 milijona evrov, preostalih 1,3 milijona evrov zagotavlja občina Krško, ki bo poskrbela za gradnjo pohodnih površin, ureditev kolesarske steze in javne razsvetljave. Občina Krško si je na račun umestitve odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov nuklearke v občini zagotovila financiranje več infrastrukturnih in drugih projektov in zgraditev obvoznice je eden od njih.

Prve metre obvoznice zgradili pred desetimi leti

Obvoznico so v Krškem začeli graditi že pred desetletjem, tako sta bila leta 2007 in 2008 zgrajena krožišče in most čez Savo pri hidroelektrarni Krško. Nato so v letih 2012 in 2013 zgradili dva kilometra ceste po levem bregu Save do glavnega krškega mostu ter leta 2012 tudi 860 metrov dolg odsek južnega dela obvoznice na visokovodnem nasipu s krožiščem na levem bregu Save. Gradnjo navedenih del so financirali Direkcija za infrastrukturo v višini 7,25 milijona evrov, družba HESS (Hidroelektrarne na spodnji Savi) v višini 530.000 evrov, občina Krško v višini 830.000 evrov, NEK pa je v gradnjo visokovodnega nasipa vložil 960.000 evrov.

Kot pojasnjujejo na direkciji, poleg gradnje mostu in navezovalne ceste, ki trenutno poteka, preostane še gradnja 1,25 kilometra obvozne ceste mimo industrijske cone Žadovinek, ki se naveže na obstoječe krožišče na glavni cesti Krško–Drnovo. »Hkrati z zgraditvijo hidroelektrarne Brežice je treba poskrbeti še za protipoplavno zaščito teh vasi. Projekt je pripravljen, odkupili smo vsa zemljišča, le še eno stranko moramo preseliti, tudi zanjo smo že odkupili zemljišče. S tem bodo izpolnjeni vsi pogoji, da bi se lahko lotili gradnje južnega kraka obvoznice. Drugo vprašanje pa je, ali bo zagotovljen denar,« dodaja Stanko.

Ocenjena vrednost južnega dela obvoznice (brez odseka ceste s krožiščem na visokovodnem nasipu, ki je že zgrajena) je 13,7 milijona evrov. Na direkciji pravijo, da naj bi gradnjo predvidoma začeli v prihodnjem letu, končali pa v letu 2020.