Sklepna misel iz dokumenta je, da upoštevajoč predvideno energetsko porabo v prihodnjih desetletjih Slovenija ne potrebuje drugega bloka jedrske elektrarne. To misel je dopolnil še direktor Elesa, da mora Slovenija iskati pot za zagotovitev potrebne energije v smeri večje rabe trajnih virov energije ob ustrezni podpori gradnje takšnih objektov in gradnji hranilnikov energije.

Do tu je vse razumljivo, manjkajo pa izjave zagovornikov gradnje drugega bloka jedrske elektrarne, ki so uspeli vnesti v predlog energetskega koncepta idejo o dokončni odločitvi v naslednjem desetletju. Zaradi vedno večjih klimatskih sprememb, ki jih doživljamo tudi Slovenci, se počasi odpirajo misli, da moramo vsi skupaj nekaj storiti za zmanjšanje vplivanja na klimatske spremembe. Vzporedno pa se pojavlja interes za vse večjo demokratizacijo v energetski politiki in s tem tudi postavljanje vse več proizvodnje razpršene električne energije. Tu se poraja misel, da zagovorniki čakajo »v senci« na razplet dogodkov o gradnji drugega bloka, saj jim do takrat ni treba narediti nič drugega kot čakati.

Seveda sodijo v kategorijo zagovornikov tudi trgovci z energijo, ki jim je potrebno infrastrukturo že naredil dosedanji energetski sistem (država z distributerskimi podjetji). Tu je pričakovati razvoj manjših distributerskih podjetij, ki bodo poskrbela za distribucijo v svoji lokalni skupnosti. V sklop takšnih manjših podjetij nedvoumno sodijo tudi bodoči manjši proizvajalci energije, ki bodo znali poskrbeti za proizvodnjo električne in toplotne energije. In sedaj je razumeti Elesovo skrb za postavljanje hranilnikov energije, saj naj bi imeli dovolj lokalnih energetskih virov in drugi jedrski blok bi lahko pomenil samo siromašenje državnega proračuna za dolgo obdobje.

Predvidoma bo na podlagi zbranih pripomb in komentarjev konec leta državni zbor sprejel energetski katekizem, kar naj bi z drugimi besedami pomenilo široka navodila za vse državljane, kako opuščati rabo fosilnih energentov in prehajati na rabo trajnih virov energije. Po Dnevnikovem zapisu je pričakovati zanimive reakcije zagovornikov gradnje še enega jedrskega bloka, in to bodo protislovja.

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS)