Potem ko je medresorska delovna skupina pod vodstvom Srečka Šestana objavila končno poročilo, bo v naslednjih mesecih na Vrhniki v zraku viselo vprašanje, ali bo Kemis še naprej deloval na istem mestu ali ga bo moral lastnik Gorenje zapreti. Vrhničani, tako občani kot občinski svet in župan Stojan Jakin, so odločeni, da takšnemu obratu v njihovem okolju ni mesta. Zato so aktivirali odvetnike, ki jim bodo pomagali pri iskanju možnosti za uveljavitev svojega interesa.

Osnutek zakona v javni razpravi

V tej luči je pomemben odziv Kemisa na izjave direktorja agencije za okolje Joška Kneza, ki trdi, da Kemis kopije podatkov ni imel na ustrezni lokaciji. »Požarno varna strežniška soba, v kateri smo na strežniku hranili varnostno kopijo podatkov, je zgorela, ker je bila dimenzionirana na do dve uri trajajoč požar. V Kemisu je ta trajal štiri ure. Smo pa v praksi dokazali, da podatki s tem niso bili uničeni, saj smo jih v nekaj dneh v celoti rekonstruirali,« so zapisali v Kemisu. Podobno kot ob razlitju požarne vode v Tojnico se tudi v tem primeru poraja vprašanje, ali je dovolj, da podjetje upošteva predpisane standarde, ali bi moralo na vsak način zagotoviti, da se razlitje ali uničenje podatkov ne bi zgodilo.

Na Kemisu dodajajo, da so imeli natančno evidenco vseh sprejetih podatkov po skupinah, ki so jih objavili v javnosti. Količina odpadkov, ki je zgorela, pa da bo znana v tem mesecu. Kemisu za zdaj odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, ki bi povzročil zaprtje obrata, ne grozi, kajti okoljski inšpektorat takšno zahtevo lahko poda le, če podjetje ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Ta zakonski okvir bi se utegnil razširiti, kajti ministrstvo za okolje je dalo v javno razpravo osnutek novega zakona o varstvu okolja, v katerem piše, da ministrstvo lahko z odločbo okoljevarstveno dovoljenje odvzame tudi, če izvajalec ne izpolnjuje prepisanih pogojev.

Odločba agencije za okolje v 14 dnevih

Kemis bo moral v skladu z zakonom sanirati Tojnico in Ljubljanico. V petek je oddal predlog sanacijskega programa. Na odgovor, ali je ta ustrezen, še čakajo. Na agenciji za okolje pravijo, da bodo odločbo za sanacijski načrt predvidoma izdali v 14 dnevih. Vrhniški ribiči se sprašujejo, kdo bo nadzorni organ pri sanaciji, pri čemer želijo sodelovati tudi sami.

»Opredelitev nadzora nad deli v sanacijskem programu ni bila zahtevana. Sanacijo bo po trenutno predvidenem načrtu izvajalo podjetje, ki ima koncesijo za urejanje in čiščenje vodotokov,« nam je sporočil direktor Kemisa Emil Nanut, na agenciji za okolje pa pravijo, da bo za nadzor zadolžen inšpektorat.

Pravijo še, da so v postopku izdaje odločbe o sanacijskem programu za mnenje s področja ribištva zaprosili zavod za ribištvo. Nanut dodaja, da »bodo sodelovali z vsemi deležniki, ki želijo iskati rešitve«, torej tudi z ribiči in drugimi zainteresiranimi ljudmi. Vendar se ne strinjajo s tem, da bi na račun Kemisa reševali posledice iz preteklih dejanj. Požar je namreč razkril, da so bila tla na vrhniškem območju, kjer imajo dolgo usnjarsko zgodovino, onesnažena že prej.