Najvplivnejši sindikat v Luki Koper, sindikat žerjavistov, žogico podaja upravljavcu državnega premoženja, Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), da naj reši problematiko najemanja tako imenovanih izvajalcev pristaniških storitev v Luki Koper. »Rešitev problema izvajalcev pristaniških storitev (IPS) ni v rokah sindikata žerjavistov. Predvsem je v rokah države, SDH, in tudi uprave Luke Koper,« je rekel predsednik sindikata in eden od nadzornikov Luke Koper Mladen Jovičić.

V Luki Koper so lani imeli več kot 30 inšpekcijskih pregledov, pod drobnogled sta jih vzela računsko sodišče in finančna uprava. Nazadnje je konec junija SDH zahteval še eno revizijo. Delničarji so pooblastili družbo Pricewaterhouse Coopers, naj preveri poslovanje Luke Koper z IPS.

Problem star vsaj 20 let

Problem ni nov. Luka Koper že več kot 20 let posluje z zunanjimi družbami, ki ji zagotavljajo pristaniške delavce. Na očitek, da bi morali biti vsi ti zaposleni v Luki Koper, v upravi odgovarjajo, da najeti delavci opravljajo sezonsko zelo neenakomerno razporejeno delo in prav najemanje določenega števila delavcev za relativno kratek čas jim zagotavlja fleksibilnost, ki jo sezonsko delo tudi zahteva. Kljub temu pa je najemanje IPS več let predmet polemik, nazadnje je tudi finančni urad v svojem nadzoru teh družb ugotovil, da je njihovo poslovanje nepregledno. Revizorji bodo tako vnovič preverili, kako so v Luki Koper sploh izbirali te družbe, kdo jih je izbiral, kdo je določal ceno storitev, ali je kdo nad njimi opravljal nadzor in preverjal, ali so osebe sploh primerne za delo v pristanišču. Posebno podrobno naj bi pregledali pet največjih družb, ki z Luko poslujejo v največjem obsegu, in preverili, ali je Luka pri tem delovala kot skrben gospodar.

Jovičić meni, da bi morali problem IPS v Luki Koper, podobno kot problem prekarnih delavcev v drugih podjetjih, reševati sistemsko. A se hkrati zaveda, da bi zaposlitev vseh teh delavcev vplivala na poslovne rezultate družbe, četudi je zdaj, v času rekordnih dobičkov, morda najboljši čas za njihovo zaposlitev. Ravnanje SDH je ob tem dvolično, pravi Jovičić, saj po eni strani opozarja na problematiko IPS, po drugi strani pa je potrdil izplačilo višjih dividend. S tem v SDH kažejo, »da jim ni zares mar za delavce IPS, temveč gre samo za slepilni manever za javnost, ki sledi staremu cilju razrešitve neposlušnega nadzornega sveta in uprave Luke Koper«.