Med Kranjskogorci je završalo: poštarji nosijo posameznikom na dom obvestila o prekrških, ki naj bi jih zagrešili sredi aprila. Takrat je kranjskogorski župan Janez Hrovat na družbenem omrežju in svoji spletni strani povabil prostovoljce, da pridejo pomagat urejat pot v Malo Pišnico. Slednja je sicer zaprta od leta 1994, tako je odredil javni zavod Triglavski narodni park. Hoja po njej naj bi bila smrtno nevarna, gre pa za varovano območje parka. Na kraj nesojene prostovoljske akcije so prišli tudi nadzorniki parka, prišlo naj bi do prerivanja.

Po pričevanju nadzornikov parka naj bi kranjskogorski župan Janez Horvat odrinil enega od nadzornikov, zato so ga kazensko ovadili. Župan že od začetka zanika sleherni tak incident. Medtem ko je v njegovem primeru na vrsti sodišče, da presodi o kaznivem dejanju zoper uradno osebo oziroma nadzornika parka, je sedaj očitno ukrepal tudi zavod Triglavski narodni park in udeležence obvešča o prekrških ter jih poziva, da se o njih izjasnijo. Ker je bila na kraj dogajanja aprila poklicana tudi policija, je slednja opravila identifikacijski postopek pri tistih, ki pri sebi niso imeli osebnega dokumenta oziroma pri katerih nadzornikom ni uspelo ugotoviti identitete.

Kazni od 500 do 3000 evrov?

Da so ukrepali, so potrdili tudi v Triglavskem narodnem parku in pojasnili, da so obvestila o prekršku poslali na 18 naslovov ljudi, ki so bili udeleženci akcije v aprilu. Ker naj bi kršili 64. člen zakona o Triglavskem narodnem parku, jim grozi globa v višini od 500 do 3000 evrov. Obenem so prejeli tudi ustrezen poduk, da se o prekrških lahko izjasnijo v petih dneh od prejema obvestila. Mnogi prostovoljci so na kraj prišli povsem spontano, nekateri niso niti poznali dejanskega stanja, eni so imeli orodje, drugi le pridne roke. Zdaj bi prostovoljska akcija lahko zanje pomenila hud udarec po žepih.

»Tudi sama sem bila na prizorišču in ni bilo nobene težave s tem, kdo sem, ker me nadzorniki poznajo. Če bom kaznovana, ker sem imela osebno izkaznico v avtu v bližini, prav. Vse drugo pa je napenjanje mišic Triglavskega narodnega parka zoper ljudi, ki so le hoteli pomagati oziroma spremeniti tragično dejstvo, da ob vstopu v sotesko stoji tabla od leta 1994 in se ni nič spremenilo. Sama opravim okoli 300 ur prostovoljne skrbi za naše okolje na leto, pa naj gre za odvržene smeti v parku ali zunaj njega. Ljudje v tem okolju smo odločeni, da se mora spremeniti režim nekaterih točk, kot je kopališče v Jasni ali tudi Mala Pišnica, kjer se razen prepovedi ni zgodilo nič. Turistični delavci pa neprestano dobivamo pošto in ustne pripombe turistov tudi o problemu dostopa v Malo Pišnico,« je dejala ena od udeleženk akcije Klavdija Gomboc, predsednica Turističnega društva Kranjska Gora.

Incident aprila, mnenje junija

Da so stvari res marsikdaj obrnjene na glavo, dokazuje tudi, da je Triglavski narodni park mnenje, ki so ga podali na podlagi vloge občine Kranjska Gora, posredoval šele 16. junija oziroma dva meseca po incidentu v Mali Pišnici, v katerem naj bi bil eden od nadzornikov po prerivanju z županom tudi lažje poškodovan. Glede nameravane akcije čiščenja poti pa so se predstavniki Triglavskega narodnega parka in občine pogovarjali, še preden je župan na svoji strani pozval prostovoljce.

V zavodu so izdali negativno mnenje do načrtovanih posegov v Mali Pišnici iz številnih razlogov. Tako naj bi – na primer – sprememba zdaj lovske poti v turistično potencialno ogrozila razvoj mirnih območij in negativno vplivala na zimovališče gamsov. Obenem bi tako povečan obisk lahko škodil koreninskemu sistemu najstarejšega macesna, ki stoji v Mali Pišnici, ki je naravovarstveno najpomembnejše območje v Triglavskem narodnem parku.

V Kranjski Gori opozarjajo na slabo odzivnost javnega zavoda, saj so nanj naslavljali številne pobude, da se dostop v Malo Pišnico ustrezno uredi. K prostovoljni akciji naj bi domačine spodbudila prav neodzivnost Triglavskega narodnega parka, zato so še toliko bolj ogorčeni nad njihovim sedanjim ravnanjem in ne morejo »verjeti, da nas bodo zdaj oglobili zato, ker smo končno hoteli nekaj storiti v okolju, kjer živimo«. Podatek, da je lovska pot v Malo Pišnico uradno zaprta od leta 1994 in da državni zavod ni storil ničesar, da bi se to spremenilo, potrjuje njihovo prepričanje, pravijo.