to pismo vam pišem, ker sem skoraj prepričan, da ne veste, da lahko v naši državi dve osebi, upravnik večstanovanjske stavbe in izvajalec, s pomočjo notarja skleneta pogodbo z neposredno izvršljivostjo, ki zavezuje tretje osebe, torej etažne lastnike, brez njihovega izrecnega soglasja. In upravnik ter izvajalec se lahko na račun etažnega lastnika marsikaj dogovorita. Pišem vam ne le zato, ker sem bil udeležen v taki praksi, temveč predvsem zato, ker sem ugotovil, da se ta praksa nadaljuje še danes. Ampak najprej kratek opis prvega stika s to prakso.

Upravnik večstanovanjske hiše Jakčeva 12–18 Lora, d. o .o., je z izvajalcem, Energetske obnove, d. o. o., družbo, ki je imela v tistem času dva zaposlena, 3600 evrov kapitala in nobene reference, sklenil pogodbo o obnovi fasade in strehe v vrednosti 550.000 evrov proti volji nadzornega odbora. Kasneje se je ugotovilo, da so opravljena dela vredna 231.000 evrov, da je 15 podpisov neveljavnih, sklep pa nezakonit. Pogodba med Loro in Energetskimi prenovami je bila sklenjena pri notarki Nevenki Tory in je vsebovala klavzulo o neposredni izvršljivosti. To pomeni, da pritožba na izvršbo ne zadrži rubeža. Rubež je izjemno drag, vračilo pa negotovo tudi v primeru uspešno pritožbe.

Notarka Nevenka Tory je zavezala skoraj 100 etažnih lastnikov k neposredni izvršljivosti njihovih dolgov tako, da je pogledala osebni dokument gospodov Žige Beblerja in Grege Baniča, ki sta predstavljala Energetske prenove, in osebni dokument Milenka Jermana, ki je predstavljal Loro, zastopal pa etažne lastnike. Ni preverjala, ali je sklep, na osnovi katerega se je sklepala pogodba, zakonit. Ni preverjala, ali so podpisi na soglasju zares podpisi etažnih lastnikov.

Odvetnica etažnih lastnikov se je v zvezi s tem obrnila tako na Nevenko Tory kot na notarsko zbornico in ministrstvo za pravosodje. Nevenka Tory je odgovorila, da je postopala v skladu z zakonom o notariatu. To je bilo pričakovano. Vi ste kot minister odredili notarski zbornici nadzor nad delom notarke Nevenke Tory. Notarska zbornica je opravičila dejanje notarke Toryjeve. Ugotovila je, da bi v skladu s pogodbo o upravljanju med etažnimi lastniki in Loro za fasado morali skleniti posebno pogodbo. Ampak upravnik je razpolagal s soglasjem, ki so ga podpisali etažni lastniki, in to je po mnenju notarske zbornice nadomestilo pogodbo.

Dejstvo, da je velik del podpisov na tem soglasju neveljaven in zato ni bila dosežena več kot 75-odstotna večina glasov, ki jo zahteva stanovanjski zakon, notarske zbornice ni motilo. Prav tako je ni motilo dejstvo, da bi za kredit, ki se odplačuje iz rezervnega sklada, morali dati soglasje vsi etažni lastniki in da tega soglasja Lora ni imela. Tudi čisto formalna napaka na soglasju, da so etažni lastniki Jakčeve 12–18 podpisovali soglasje, da bodo obnovili fasado na Jakčevi 10 namesto 12–18, zbornice ni zmotila. Kar pa je še posebej skrb zbujajoče, notarska zbornica je ignorirala tisti del zakona o notariatu, ki določa, da mora dati soglasje k izvršljivosti zavezanec. Ali pa ga je razumela tako, da zavezance zastopa upravnik, ki da soglasje v njihovem imenu.

Praksa se nadaljuje. Zato vam tudi pišem. V primeru, ki sem ga pred nekaj dnevi opazil na Grablovičevi cesti 28–30 v Ljubljani, so sklepi zelo podobni tistim z Jakčeve 12–18. Izvajalec je isti, Energetske prenove, upravnik pa ni Lora, temveč Gradbeni in vzdrževalni center, d. o. o. Tudi v tem primeru se etažni lastniki lotevajo investicije, za katero nimajo dovolj denarja. Le da je v tem primeru že med sklepi zapisano, da bo pri notarju podpisana pogodba z neposredno izvršljivostjo.

Kot sem omenil, ste vi odredili nadzor na delom notarke Nevenke Tory. Vtis imam, da poročila o nadzoru, ki ga je izdala notarska zbornica, na vašem ministrstvu niso preveč pozorno prebrali. Če pa so ga prebrali in je praksa notarke Nevenke Tory zares v skladu z zakoni, potem je treba spremeniti zakonodajo in omejiti pristojnosti notarjev.

Anton Klepec, Ljubljana