Dan ali dva zatem je bil objavljen še celovit pregled poslovanja najboljših podjetij v lanskem in predlanskem letu, iz katerega se lepo vidi, da se je Krki ob neznatno povečanem prihodku na 1 milijardo in 168 milijonov v resnici zmanjšal ustvarjeni dobiček za 42 milijonov, torej na vsega 102 milijona… Slabo gospodarjenje naj bi bilo zdaj očitno tudi nam laikom. Saj bi bilo, če… ja, če ne bi samo dve vrstici niže pisalo, da je naš drugi farmacevtski uspešnež Lek (v lasti svetovnega giganta Novartisa) za skoraj prav toliko kot Krka zmanjšal svoj dobiček na vsega 74 milijonov, ob ustvarjenem prihodku 913 milijonov.

Ljudje božji, za kakšne norce nas torej imajo? Bomo tudi v Novartis poslali svoje kadre, da napravijo red in »poženejo vrednost korporacije pod nebo«?

milan maver, Ljubljana