Ura ali bolje minuta resnice je za slovenske splošne maturante danes napočila kasneje kot minula leta. Natanko ob sedmih – in ne več ob petih – so začeli s pomočjo osebnih gesel dostopati do svojih rezultatov; do 7.10 se je z njimi seznanilo že 3600 kandidatov. Velika večina si je oddahnila. Med 5699 kandidati, kolikor jih je uspešno končalo četrti letnik gimnazije in maturo opravljalo prvič, je maturo opravilo 5326 kandidatov ali 93,45 odstotka, s povprečnim rezultatom 20,1 točke. Med vsemi kandidati, tudi ponavljalci in odraslimi, je maturo naredilo 88,4 odstotka.

Na splošni maturi navzdol, na poklicni navzgor?

Med tistimi, ki so maturo opravljali prvič, je bilo neuspešnih 373 kandidatov. Pri enem izpitu je spodletelo 153 kandidatom, tri ali več negativnih ocen pa ima 58 kandidatov; ti bodo morali ponavljati maturo v celoti. Lani je bilo rahlo bolje: splošno maturo je opravilo za odstotek več kandidatov. Na poklicni maturi se je nasprotno delež uspešnih letos rahlo povečal. Opravilo jo je 7012 kandidatov ali 93,15 odstotka (lani 93 odstotka). Med kandidati s srednjih strokovnih šol je bil ta delež še večji: maturo je opravilo 94 odstotkov. Generacija poklicnih maturantov se je od lani bistveno manj skrčila kot generacija splošnih, iz leta v leto pa se povečuje število tistih, ki opravijo še peti predmet in si tako omogočijo vpis v univerzitetni program. Na poklicni maturi, ki je lažja, 4-predmetna in le delno eksterna, je vse točke zbralo kar 59 kandidatov.

Brez končane gimnazije le malo možnosti na maturi

Splošno maturo je v celoti opravljalo 6367 kandidatov. Mednje sodijo tudi tisti, ki so popravljali ali izboljševali ocene, in tisti, ki gimnazije niso končali, a so že ali bodo letos dopolnili 21 let. Zlasti šibek uspeh so – tako kot v minulih letih – izkazali »21-letniki«, ki so maturo opravljali prvič: uspešnih jih je bilo samo 22 odstotkov (lani samo 12 odstotkov). Med kandidati, ki so maturo opravljali po opravljenih maturitetnih tečajih, pa je bil uspešen le vsak drugi. Lani je bilo takih dobrih 63 odstotkov.

Postopoma v e-ocenjevanje

Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, oba predsednika državnih maturitetnih komisij, dr. Blaž Zmazek in Boris Dular, ter direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc so vsi po vrsti zatrdili, da sta tudi letošnji maturi potekali kot dobro naoljen stroj. Kršitev izpitne tajnosti ni bilo, rezultati so bili primerljivi, naloge na splošni maturi po težavnosti pa primerljive z nalogami v minulih letih. Posebej so pohvalili zunanje ocenjevalce, ki da so zelo kakovostno opravili svoje naloge. Dobro pa se je po besedah dr. Zupanca obnesla tudi letošnja novost, za katero so računalniško aplikacijo izdelali sami. Pri šestih predmetih splošne mature so skenirane izpitne pole ocenjevalci pregledovali elektronsko. Izpitnih pol jim tako ni bilo treba dostaviti fizično, s čimer se zmanjša verjetnost, da bi kakšno izgubili, je poudaril Zupanc.

Na jesenski rok splošne mature se lahko kandidati prijavijo samo še danes, najbolje na matični šoli. V treh dneh po objavi rezultatov lahko na Državni izpitni center vložijo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo (datum vpogleda bo objavljen na http://matura.ric.si). Najkasneje naslednji dan po opravljenem vpogledu pa lahko vložijo še obrazložen pisni ugovor zoper način izračuna ocene ali zoper samo oceno.