V brežiški hidroelektrarni, četrti v verigi petih hidroelektrarn na spodnji Savi (HESS), so danes končali gradbena in obrtniška dela, potrebna sta le še zaključno čiščenje in končna zunanja ureditev. Kot je dejal direktor družbe HESS Bogdan Barbič, gradnja poteka po začrtanem terminskem načrtu.

»Obratujejo tudi že vsi trije agregati in proizvajajo elektriko. Trenutno je zadnji, tretji agregat še v 60-dnevnem testnem obratovanju, ki se je začelo maja. V tem času še zbiramo podatke o morebitnih nepravilnostih. Ampak pri tretjem agregatu je teh nepravilnosti zanemarljivo malo,« pravi Barbič. Poskusno obratovanje elektrarne naj bi se začelo konec septembra, kot je bilo tudi predvideno, oziroma takoj po tehničnem pregledu, ki ga Barbič napoveduje po dopustih oziroma v začetku septembra.

Brežiška elektrarna z nazivno močjo 45 megavatov, s tremi vertikalnimi agregati in petimi pretočnimi polji bo popolnoma avtomatizirana in daljinsko vodena, na leto pa naj bi proizvedla 180 gigavatov elektrike, kar je dober odstotek trenutne letne proizvodnje v slovenskem energetskem sistemu.

Akumulacijsko jezero dodana vrednost za okolje

»To je najmočnejša hidroelektrarna na spodnji Savi, akumulacijsko jezero je skorajda tolikšno kot Bohinjsko jezero in bo po mojem mnenju velika dodana vrednost za prostor in krajane,« je bil danes po ogledu navdušen minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

Brežiška hidroelektrarna, ki jo gradijo od marca 2014, je vredna 278 milijonov evrov, od tega je vrednost energetskega dela 118 milijonov, preostalo pa je vrednost naložbe v infrastrukturni del z vodno akumulacijo. Delež energetskega dela bo, kot kažejo trenutne projekcije, celo nekoliko nižji, dodaja Barbič.

Medtem po načrtih potekajo tudi priprave na gradnjo zadnje elektrarne v verigi, hidroelektrarne Mokrice. Kot dodaja Barbič, trenutno poteka postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, ki ga vodi Agencija RS za okolje. »Seveda si želimo, da bi bilo to soglasje izdano čim prej, a na to pač nimamo vpliva,« je dejal. Gašperšič je zagotovil, da si bo njegovo ministrstvo skupaj z ministrstvoma za okolje in za finance »prizadevalo zagotoviti potrebna sredstva. Predvidevamo, da se bo gradnja začela najpozneje v letu 2019.« Vrednost mokriške hidroelektrarne je ocenjena na 150 milijonov evrov, od tega bo polovica namenjena za energetski del in polovica za infrastrukturni del. HE Mokrice z nazivno močjo 28 megavatov bo imela tri agregate in šest pretočnih polj. Na leto bo po načrtih proizvedla 128 gigavatnih ur elektrike. ds