Gre za logično posledico dolgoletnega ter zelo tesnega sodelovanja. »Vzorno načelo, ki bi mu branža lahko sledila,« je zapisala komisija Društva oblikovalcev Slovenije, ki je na lanskem sejmu Ambient priznanje za pohištvo leta 2017 podelila elementu iz pohištvenega programa Sistem 2016, tudi sicer absolutnemu zmagovalcu sejma.

Ste arhitekt z več kot dvajsetletnim stažem v oblikovanju. Kaj je tisto, kar vas pri tem najbolj navdihuje?

Navdihujejo me likovna poetičnost in duhovnost v oblikovanju, večna lepota oblik, naša tradicija in identiteta, iskanje domačnosti…

Kako to, da ste se osredotočili na oblikovanje kuhinj?

Že med študijem arhitekture me je privlačilo oblikovanje pohištva. Po končanem študiju sem vrsto let sodeloval s podjetjem Lipa pohištvo iz Ajdovščine predvsem na področju oblikovanja kuhinj. Danes to sodelovanje nadaljujem s Pohištvom Potočnik iz Škofje Loke. Kuhinje so tako sčasoma postale moja specialnost.

V nekem intervjuju ste povedali, da so kuhinje v naših pohištvenih salonih vse preveč monotone. Kaj vas najbolj moti?

Zaradi industrijske velikoserijskosti in zaradi optimizacije proizvodnje postajajo kuhinje vedno bolj podobne ena drugi. Izgubljajo se specifične razlike med modeli in proizvajalci. Vse manj je oblikovne identitete. Če primerjam sedanje kuhinje s tistimi izpred dvajsetih let, imajo današnje manj karakterističnih detajlov. Delno je to tudi posledica vsesplošno prevladujočega trendovskega stila.

Kakšna pa je današnja sodobna kuhinja? Kako pomembni so dejavniki, kot so videz, funkcionalnost, domačnost?

Sodobna kuhinja temelji predvsem na funkcionalnosti in trendovskem videzu. Razvoj je šel predvsem v smeri tehnologije, optimizacije okovja, novih materialov in bele tehnike. Domačnost je pri sodobnih kuhinjah večinoma zapostavljena. Prevladuje racionalnost nad emocionalnim. Menim, da bi morali temu področju nameniti več pozornosti.

V svoje na pohištvenih sejmih večkrat nagrajene projekte ste vključili tudi elemente iz tradicionalne kmečke kuhinje, kot je mentrga.

Naša tradicionalna kmečka kuhinja je ena od osnov, iz katerih črpam ideje za sodobne zasnove. Je regionalno specifična in se v nekaterih tipičnih detajlih ločuje od drugih po svetu. Predvsem pa ponuja domačnost, ki jo sodobna kuhinja tako potrebuje.

Stavite na naravne materiale, predvsem masivni les in tudi kamen.

Naravni materiali so skozi zgodovino vedno bili brezčasni. Izžarevajo toplino, če so avtohtoni, pa tudi lokalno identiteto. V naravnih materialih čutim »večnost«, primarno in neokrnjeno lepoto…

Je v Sloveniji narejena kuhinja iz masivnega lesa kupcem dostopna?

V Sloveniji narejena, oblikovno in tehnološko dobro zasnovana masivna kuhinja je cenovno dostopna širšemu krogu kupcev.

Ali igra domači les dovolj vidno vlogo v slovenski pohištveni industriji?

Ne, se pa njegova vloga povečuje.

V zadnjih letih je agencija SPIRIT naredila precej za promocijo slovenskega oblikovanja in proizvodnje pohištva v tujini. Pa se je prepoznavnost Slovenije na tem področju povečala? Ali tuji kupci povprašujejo po našem pohištvu?

Mislim, da nisem pravi naslov za to oceno. Je pa aktivnost za promocijo slovenskega oblikovanja in proizvodnje pohištva dobrodošla in pohvalna in bi jo bilo treba še bolj intenzivirati. Menim, da je za oceno širšega in kompleksnejšega učinka promocije potreben nekoliko daljši čas.

Ali imate oblikovalci na splošno dovolj možnosti za sodelovanje s pohištveno industrijo ali pa so za ideje bolj odprta napredna manjša podjetja?

Možnost sodelovanja oblikovalcev z večjo slovensko pohištveno industrijo se je zmanjšala, ker je takih podjetij ostalo bolj malo. Zato smo se oblikovalci orientirali k manjšim podjetjem. Z boljšim in intenzivnejšim medsebojnim sodelovanjem širšega kroga manjših podjetij bi lahko vzpostavili še večjo prepoznavnost in prodornost Slovenije na tujih trgih.

Romana Špende