Poleg Kopača bodo v skupini še generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, svetovalec premierja Anžej Frangeš, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic, direktorica urada vlade za komuniciranje Kristina Plavšak Krajnc, direktorica službe vlade za zakonodajo Ksenija Mihovar Globokar, vodja projektne enote za arbitražni sporazum in mejo s Hrvaško na ministrstvu za zunanje zadeve Nataša Šebenik in član omenjene projektne enote Marko Vrevc.

Naloge medresorske koordinacijske skupine so oblikovanje predlogov, usmeritev in konkretnih nalog za usklajeno delovanje državnih organov na področju končne razsodbe arbitražnega sodišča, priprava konkretnega akcijskega načrta za implementacijo s konkretnimi zadolžitvami in roki, usklajevanje in usmerjanje celovitega ter sprotnega informiranja prebivalcev na območju, katerega neposredno zadeva končna razsodba arbitražnega sodišča, in zagotavljanje usklajenega reševanja posameznih odprtih vprašanj ter priprava rednih poročil o izvajanju implementacije končne razsodbe arbitražnega sodišča.