Na trasi manjkajočega dela obvoznice Želodnik–Vodice v občini Mengeš so že pridobljena vsa potrebna zemljišča za gradnjo. Po junijskem delovnem sestanku na Družbi za razvoj infrastrukture in po nedavnem dopisu Darsa pa kaže, da potekajo v skladu z načrti tudi vse druge aktivnosti, so povedali na občini Mengeš, kjer po letih praznih obljub ničesar več ne prepuščajo naključju. Tako zdaj sproti spremljajo in preverjajo prav vsak korak na poti do končanja obvoznice.

Kot pravijo na občini, so jih z Darsa pred dobrim tednom obvestili, da so v njihovem proračunu v celoti zagotovljena tudi vsa potrebna sredstva za zgraditev manjkajočega dela mengeške obvoznice na trasi navezovalne ceste Želodnik–Vodice. Na Darsu se mesečno usklajujejo tudi z izvajalcem investicije, DRI, upravljanje investicij, in soglašajo, da je gradnja manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš prioriteta.

Obvoznica bo končana prihodnje leto

Med pripravami na gradnjo, ki naj bi se začela v prvi polovici gradbene sezone 2018, so pred kratkim na ministrstvo za okolje in prostor dali vlogo za pridobitev obnovljenega okoljevarstvenega soglasja, kulturnovarstveno soglasje pa je zavod za varstvo kulturne dediščine že izdal. Novelirana soglasja pričakujejo do septembra, ko naj bi imeli tudi že vse dokumente za pridobitev gradbenega dovoljenja.

»Na občini pričakujemo, da se bo gradnja manjkajočega dela obvoznice Vodice–Želodnik v Mengšu začela v prvi polovici prihodnjega leta in končala do konca gradbene sezone 2018. Zapletov pri končanju pa ne pričakujemo,« je dejal mengeški župan Franc Jerič. Dodal je, da se z investitorjem srečujejo na rednih delovnih sestankih, naslednjega načrtujejo predvidoma septembra, ko naj bi objavili tudi razpis za izbiro izvajalca. »Vsekakor pa pričakujemo, da nas bo obvoznica razbremenila tranzitnega tovornega prometa in ponovno zagotovila varnost tudi za najbolj ogrožene skupine v prometu, kot so otroci in starejši. Tako se bo izboljšala kakovost bivanja občanov ob najbolj izpostavljenih cestah glede hrupa in emisij,« je poudaril župan Jerič.

Župani se povezujejo

Seveda pa si bodo v občini še naprej prizadevali tudi za dokončanje celotne povezovalne ceste Želodnik–Vodice, ki vključuje mengeško obvoznico. Kot pravi župan Jerič, se župani vseh občin, po katerih teče trasa obvoznice Želodnik–Vodice, že dolgo povezujejo, usklajujejo in si z združenimi močmi prizadevajo, da bi bila gradnja obvoznice vključena v Darsov delovni načrt, ki bo določal prioritete za naslednjih šest let. Še zlasti kritično je v občini Vodice, kjer so občani prav tako ustanovili civilno pobudo za gradnjo obvoznice, ki je pripravila že več protestnih shodov. V občini Mengeš jih zdaj, ko priprave na gradnjo tečejo po načrtih in je zagotovljen tudi denar, ne organizirajo več. Jih pa na občini sproti obveščajo o vseh korakih.

Če se bodo protesti za gradnjo celotne trase povezovalne ceste Želodnik–Vodice oziroma njenih posameznih delov nadaljevali, se bodo na občini Mengeš v proteste vključili podobno, kot so se vključili v proteste v njihovi občini, in protestnikom razložili svoje aktivnosti, zahteve protestnikov pa prenesli investitorju oziroma izvajalcu investitorja, je še pojasnil mengeški župan.