Po letih razmišljanja, kako se lotiti prenove skoraj 90 let stare podružnične osnovne šole Dol pri Hrastniku, so se na hrastniški občini lani odločili, da je ne bodo porušili, ampak rekonstruirali. A lanska napoved, da bodo otroci v nove klopi sedli že letošnjo jesen, se jim ni izšla, zato so napoved letos ponovili, tokrat bolj prepričljivo. Stroji so zabrneli takoj po koncu šolskega leta in hrastniški župan Miran Jerič se nadeja, da bodo pouk v prenovljeni šoli lahko začeli 3. septembra prihodnje leto.

Zakaj zamujajo

»Zaradi finančne zahtevnosti projekta smo v pripravljalni fazi skušali pridobiti čim več nepovratnih sredstev. Ministrstvo za šolstvo, ki bi projekt 'moralo' sofinancirati, do leta 2021 nima predvidenega denarja za vlaganje v osnovne šole, razen za pokrivanje preteklih obveznosti,« je razloge za enoletno zamudo pri začetku gradbenih del pojasnil Jerič.

Skoraj tri milijone evrov vredno naložbo bo tako v največji meri krila občina, le za energijsko varčno novogradnjo severnega trakta bodo prejeli 688.556 evrov subvencije Eko sklada, medtem ko o rezultatih razpisa za energetsko sanacijo javnih stavb, ki ga je spomladi objavilo ministrstvo za infrastrukturo, občina še ni obveščena. Financiranje naložbe pa bo kljub vsemu nekoliko olajšalo posojilo, ki ga je občina dobila na Eko skladu, in sicer z enoletnim moratorijem in 15-letno dobo vračanja ter ugodno obrestno mero.

Nekaj možnosti je še, da bo ministrstvo sofinanciralo vsaj novo opremo, je dejal Jerič, ki je vesel, da bodo otroci pouk obiskovali v objektu, povsem drugačnem od tistega, ki so ga bili vajeni. Osnovno šolo na Dolu so namreč zgradili leta 1928 in od takrat večje prenove ni bilo. Zdaj bodo porušili in na novo zgradili tretje nadstropje in severni trakt ter ostrešje zahodnega trakta, ki ga bodo prav tako rekonstruirali. Atrij med šolo in dvorano Dolanka bodo zaprli in pokrili ter tako pridobili dodaten večnamenski prostor.

Še eno leto razkropljeni po Hrastniku

A do 30. junija prihodnje leto, ko je rok za končanje vseh del, bodo šolarji morali preživeti še eno šolsko leto razkropljeni po Hrastniku. Prvo- in drugošolčki bodo imeli pouk v glasbeni šoli, tretješolci v večnamenskem objektu v Podkraju, vsi drugi pa v matični Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik, kjer bodo v ta namen med poletjem uredili še dve novi učilnici. Vsi prevozi so že organizirani, je zatrdil Jerič in povedal, da so staršem skupaj z vodstvom šole že predstavili spremembe, ki jih čakajo prihodnje šolsko leto. Z Dola bodo vsak dan proti Hrastniku odpeljali trije avtobusi, da ne bo prihajalo do kakšnih nejasnosti, pa bodo sestanek na to temo sklicali še pred koncem počitnic.