Šmihelski most čez Krko, zgrajen leta 1991 po načrtih arhitekta Petra Gabrijelčiča, je po Kandijskem in Ločenskem tretji novomeški cestni most. A čeprav je najmlajši, je največkrat deležen cestnih popravil. Občina se je odločila za nekoliko temeljitejšo prenovo, vredno 170.000 evrov (brez DDV). Postopek izbire izvajalca je pri koncu, ta teden naj bi podpisali pogodbo, dela pa naj bi se po napovedih župana Gregorja Macedonija začela konec julija in naj bi trajala do sredine avgusta, ko naj bi bilo v mestu zaradi kolektivnih dopustov manj prometa.

Kot pojasnjujejo na občini, na mostu vsako leto prihaja do poškodb voziščne konstrukcije. Še posebej problematičen je spodnji del v smeri proti Šmihelu oziroma bolnišnici, ki je izpostavljen zavornim silam tako zaradi območja križišča kot naklona vozišča. Spomladanski pregled je pokazal, da je najbolj smiselna zamenjava voziščne konstrukcije do temeljev in hidroizolacije v celoti. »Tako obsežne obnove mostu še ni bilo,« dodaja Macedoni. Dela bodo izvajali po vsej širini vozišča med obstoječimi robniki, kar pomeni, da bo potreben obvoz. A Macedoni upa, da zaradi dopustov večje gneče in težav vendarle ne bo.

Dela na mostu končana pred obnovo mestnega jedra

Dela na Šmihelskem mostu naj bi bila tako po njegovih besedah končana še pred začetkom deset mesecev trajajoče celovite obnove starega mestnega jedra, ko bo Šmihelski most nepogrešljiv. Trenutno potekata razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del v mestnem jedru in za izbiro izvajalca arheoloških raziskav. Te naj bi se začele avgusta oziroma po Macedonijevih besedah nekaj tednov pred glavnino gradbenih posegov. Ker pa je predhodno sondiranje potrdilo domneve stroke, da je Glavni trg bogato arheološko najdišče, bo večina del vendarle potekala sočasno, recimo na Pugljevi ulici, medtem ko na zgornjem delu Glavnega trga to večinoma ne bo mogoče.

»Kar nekaj usklajevanja je bilo v zadnjih mesecih potrebnega z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Gre namreč za več kot 2500 kvadratnih metrov veliko območje. Še veliko dogovorov pa bo potrebnih sproti, « dodaja Macedoni. ds