1. Uvodna navedba »izbor mentorjev mladih raziskovalcev, ki jih je letos izbrala agencija za raziskovalni razvoj (ARRS)« vsebuje dve napaki.

Prva je nepravilna navedba naziva ARRS, ki ni agencija za raziskovalni razvoj, temveč je Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Druga napaka izhaja iz nepoznavanja sprememb ureditve javnega poziva za mentorje mladim raziskovalcem izpred treh let. ARRS ne izbira mentorjev mladih raziskovalcev. V odgovorih na novinarska vprašanja smo to razločno zapisali, navajamo: »… poudarjamo, da je izbor mentorjev v izključni pristojnosti raziskovalnih organizacij. ARRS za mentorje oziroma mentorice, ki jih predlagajo raziskovalne organizacije, zgolj preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev.«

2. »Programske skupine so stalne skupine znanstvenih raziskovalcev, ki jim država skozi leta, celo desetletja, namenja stabilen dotok denarja, skorajda ne glede na to, kakšni do njihovi dosežki.«

Programske skupine so po naravi del stabilnega financiranja, vendar trditev glede financiranja ne glede na dosežke ne drži. Pojasnjujemo na primeru zadnje zaključene evalvacije skupine raziskovalnih programov v letu 2016. Do sprememb je prišlo pri 21 od 39 programov oziroma pri 54 odstotkih programov v evalvaciji. Od 39 programov, ki se jim je financiranje izteklo konec leta 2016 in so se prijavili v ocenjevanje, sta bila 2 zavrnjena, 8 zmanjšanih in 11 povečanih. Skupna finančna teža vseh sprememb presega 8 odstotkov.

3. Pojasnila glede navedb o deležu mentorjev, ki so hkrati vodje programskih skupin, in deležu žensk

Ukrep obveznega 25-odstotnega deleža mladih mentorjev, ki ga dosledno izvajamo, je namenjen krepitvi vodstvenih kompetenc in razvoju raziskovalne kariere mlajših raziskovalk in raziskovalcev. Z ukrepom neposredno spodbujamo tudi diverzifikacijo vlog članic in članov programskih skupin.

Nadalje, določba (drugi odstavek 110. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Uradni list RS, št. 52/16) predpisuje, da je lahko raziskovalka ali raziskovalec mentorica ali mentor največ vsako drugo leto. Določba vključuje vodje programskih skupin.

V navedbi, da je v starosti od 31 do 40 let le 9 žensk in 39 moških, vidimo odsev demografskih gibanj. Statistični urad RS na primer navaja, da povprečna starost mater, ki so rodile v 2014, znaša 30,6 leta (zadnji razpoložljiv podatek). ARRS izvaja ukrep upoštevanja daljše odsotnosti zaradi materinskega in starševskega dopusta, ki velja za mentorice in mentorje ter tudi za mlade raziskovalke in raziskovalce v financiranju.

Tina Vuga