Obnovljen železniški postajni objekt je dodatno polepšal del središča Medvod, ki v zadnjih letih s prenovljenim objektom Pošte Slovenije, novim poslovno-trgovskim centrom, obnovljeno medvoško policijsko postajo in novim parkiriščem P+R dobiva novo svežo podobo, poudarjajo na občini Medvode.

Kot pravijo, želijo tudi z novim postajnim objektom in njegovimi privlačnimi novimi vsebinami med občani in obiskovalci spodbujati trajnostno mobilnost in uporabo javnega potniškega prometa. S selitvijo in novo lokacijo TIC Medvode pa postajajo po njihovem mnenju Medvode precej bolj privlačne in prijazne tudi za turiste.

Dobro prakso iz Medvod naj bi prenesli v druge občine

Prenovljeni postajni objekt je nekaj posebnega tudi zato, ker je prvi primer, ko lokalna skupnost prevzema skrbništvo in upravljanje postajne stavbe. Tak primer nove dobre prakse sodelovanja med občino, železnicami in javnim zavodom, naj bi Slovenske železnice v bodoče prenesle tudi v druga mesta, so še povedali na občini pred četrtkovim slovesnim odprtjem prenovljenega objekta. Na slovesnosti, ki bo ob 13. uri, bodo hkrati z odprtjem stavbe njeno skrbništvo in upravljanje predali Javnemu zavodu Sotočje Medvode. Medvoški župan Nejc Smole, direktor SŽ – Potniški promet mag. Boštjan Koren in mag. Gorazd Renko, direktor zavoda Sotočje Medvode, bodo podpisali tudi sporazum o sodelovanju, ki bo utemeljil usmerjeno sodelovanje na širšem področju, predvsem pri razvoju turizma in javnega potniškega prometa v občini.

Dogovor med občino Medvode in Slovenskimi železnicami za obnovo in souporabo železniške postaje Medvode so sklenili že konec lanskega leta, obnovitvenih del v notranjosti pa so se v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje lotili na začetku leta. Zunanjost objekta so končali v sodelovanju s Slovenskimi železnicami. V objekt so preselili tudi novi Turističnoinformacijski center Medvode, ki je prevzel prodajo vozovnic, vstopnic za prireditve, spominkov in daril, izposojo koles ter posredovanje informacij občanom in turistom, ki jih je v občini vse več.

Novi most čez Soro

Že na začetku septembra se bodo občani razveselili tudi novega mostu in pločnika v Sori, ki ga bodo začeli graditi ta teden. Gre za novi most čez potok Ločnica pri naselju Sora na lokalni cesti Medvode–Sora–Puštal. Kot pravijo na občini, je obstoječi 4,7 metra širok most preozek in ne omogoča normalnega srečevanja dveh vozil. Pred rušitvijo mostu bodo poleg obstoječega postavili nadomesten, štiri metre širok most.

Novi most je zasnovan kot monoliten armiranobetonski okvir in bo širok dobrih deset metrov. Ob približno tri metre širokih voznih pasovih bodo uredili poltretji meter širok hodnik za pešce in kolesarje, v nadaljevanju mostu pa zgradili še manjkajoči odsek pločnika med Rakovnikom in Soro. Dela v skupni vrednosti 196.600 evrov bo izvajalo podjetje Gorenjska gradbena družba.

Za boljšo poplavno varnost

V teh dneh pa se v Medvodah lotevajo tudi sanacije pragu na reki Sori, ob čemer bodo sanirali tudi ribjo stezo, obrežna zavarovanja in izboljšali poplavno varnost v središču Medvod. Pripravljalna dela so že stekla, sledilo bo rušenje obstoječega dotrajanega kaštnega jezu.

Pol milijona evrov sta zagotovila ministrstvo za okolje in prostor in direkcija za vode, z manjšim deležem pa v naložbi sodeluje tudi občina, ki bo prispevala slabih 34.000 evrov za levo- in desnobrežno zavarovanje s skalnimi zložbami ob reki Sori. Kot pravijo na občini, je Sora v zadnjih letih kar nekajkrat dosegla kritično raven, pred tremi leti pa tudi poplavila. Dela bo izvedlo Vodnogospodarsko podjetje iz Kranja, ki je koncesionar za urejanje voda na območju zgornje Save. Končali naj bi jih še letos.