Računsko sodišče je pod drobnogled vzelo poslovanje stranke Več za Kranj v letu 2015 in izdalo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je, da je stranka Več za Kranj v mandatu župana Boštjana Trilarja, ki je prav tako predsednik te stranke, kar dvakrat uporabila prostore, katerih najemnino je poravnala občina, čeprav financiranje političnih strank s proračunskim denarjem ni dovoljeno.

Ob tem ne gre pozabiti, da je leto 2015 minilo v znaku Trilarjevega in strankinega prizadevanja za uveljavitev kodeksa ravnanja političnih funkcionarjev. Ta kodeks med drugim izrecno določa, da politični funkcionarji s svojim ravnanjem ne smejo omogočiti koristi drugim na nedovoljen način.

Stranko izdal naslov na spletni strani

Čeprav so v stranki Več za Kranj skušali računskemu sodišču pojasniti, da so se v prostorih svetniške skupine dobivali le njeni člani in se pogovarjali o gradivu za seje mestnega sveta, se s tem računsko sodišče ni strinjalo. »Ne glede na pojasnilo stranke Več za Kranj menimo, da je stranka Več za Kranj brezplačno souporabljala prostore na Maistrovem trgu 11 v Kranju, saj je ta naslov kot kontaktni naslov objavljen na spletni strani stranke,« je zapisalo računsko sodišče. Od marca letos (torej med revizijskim postopkom) pa je stranka za prostore na istem naslovu vendarle sklenila najemno pogodbo, po kateri za iste prostore plačuje sorazmerni del najemnine.

Računskemu sodišču sicer ni uspelo točno ugotoviti, za kakšen znesek je šlo, ker iste prostore povsem legalno in legitimno uporablja svetniška skupina, ki pa po predpisih lahko prejme denar iz proračuna za svoje delovanje. Razmejitve porabljenih sredstev med svetniki in stranko pa revizorji niso mogli ugotoviti.

Stranka brez članarin

Revizijsko poročilo sicer dokazuje, da stranka v letu 2015 ni imela prihodkov iz članarine, čeprav 7. člen njihovega statuta med obveznosti članstva šteje tudi plačevanje članarine. Istega leta je skoraj popolnoma vse prihodke, gre za okoli 21.000 evrov, stranka dobila od Mestne občine Kranj skladno s predpisano delitvijo proračunskega denarja med svetniške skupine. Računsko sodišče je opozorilo tudi na to, da so stranki njeno strankarsko srečanje plačali kranjski davkoplačevalci, ker je krajevna skupnost Stražišče račun za strankin dogodek poslala na občino, župan in predsednik stranke Trilar pa je odobril plačilo.

Glede ugotovitev končane revizije smo želeli pridobiti tudi komentar stranke Več za Kranj, a nam odziva ni uspelo dobili niti po telefonu niti po elektronski pošti. Poskušali smo priklicati tudi Trilarja, ki pa se ni odzval. Sekretar stranke Drago Corn je zatrdil, da stranka ni dobila ničesar iz javnih sredstev, ima pa okoli 600 članov in članic, ki jim ni treba plačevati nobene članarine.