Vojni veterani obeh veteranskih organizacij se zavedamo, da je odločitev sodišč treba spoštovati, ne glede na to, ali nam je odločitev všeč ali ne. Naše razumevanje in sprejemanje odločitve arbitražnega sodišča je zaradi naše vloge v vojni za samostojno Slovenijo tudi emocionalno, saj smo verjeli v dogovor obeh držav, da bodo obveljale meje, kakršne so bile na dan 25. junija 1991.

Meja na slovenskem morju je geografsko in pravno nesporno določena, meja na kopnem pa ostaja v marsičem težko razumljiva in sprejemljiva. Glede na to, da je pri iskanju razumnejših rešitev arbitražnemu sodišču umanjkal element pravičnosti in dobrososedskih odnosov, zahtevamo, da se za prizadete prebivalce na območju Hotize, Razkrižja, Bele krajine in na območju Dragonje, ki so 26 let živeli v nerazumnih razmerah, najde ustrezna in za vse sprejemljiva pravična rešitev, kar ne terja nobenega spreminjanja razsodbe in torej tudi ne sprejemanja nobenih pobud o nekih novih bilateralnih pogovorih o določitvi meje, s katerimi naj bi nadomestili sprejeto razsodbo. Pomeni pa možnost, ki je razsodba ne izključuje, da se v okviru implementacije nadgradi s konkretnimi rešitvami, ki bodo upoštevale realne življenjske okoliščine na posameznih omenjenih delih meje.

ZVVS in ZPVD Sever podpirata tak pristop in verjameta v modrost obeh strani, da se jima bo uspelo dogovoriti za take rešitve, ki bodo tudi v teh delih temeljile na načelu pravičnosti, dobrososedskih odnosov in odpravljale posamezne neživljenjske rešitve. Poudarjamo, da razumemo njihovo prizadetost in prizadevanja za pravično rešitev tudi kopenske meje. Vojni veterani, združeni v ZVVS in ZPVD Sever, podpiramo Vlado Republike Slovenije in druge državne institucije RS pri iskanju najboljših in pravičnih rešitev za prebivalce ob celotni kopenski meji med državama. Prebivalci obmejnih območij so bili vedno zadnji branik slovenstva in svojih držav, ne glede na to, v katerih državnih tvorbah so živeli v različnih zgodovinskih obdobjih. Tako je bilo tudi v obdobju osamosvajanja Republike Slovenije in še posebno v sami vojni za Slovenijo. Zato so naša pričakovanja in izražene zahteve do Vlade Republike Slovenije in najbolj odgovornih političnih funkcionarjev razumljive in upravičene.

ZVVS in ZPVD Sever sta pripravljena po svojih močeh aktivno podpirati aktivnosti Vlade RS z zgoraj navedenimi načeli in usmeritvami v bilateralnih oblikah sodelovanja s sorodnimi organizacijami iz Republike Hrvaške kakor tudi sodelovati s svojim predstavnikom v komisiji, ki jo bo imenovala Vlada Republike Slovenije.

Ladislav Lipič, predsednik ZVVS, dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever