»Forest city« bo vseboval okoli milijon rastlin stotih različnih vrst in 40.000 dreves, ki bodo skupno predelovala okoli 10.000 ton ogljikovega dioksida in 57 ton ostalih onesnaževalnih plinov letno. Tako bodo pridelala okoli 900 ton kisika letno. Gozdno mesto bo pripomoglo k znižanju temperature zraka, čistilo okoljski zrak, predstavljalo zvočno blokado in poskrbelo za razvoj lokalne biološke raznolikosti.

Mesto bo delovalo izključno na obnovljivih virih geotermalne in sončne energije, prav tako pa bo po celotnem poslopju speljana elektrika. Vključevalo bo javne prostore, stanovanja, bolnišnico in dve šoli. Mimo bo speljana hitra proga za električne avtomobile.

Če bo projekt uspešen, bo na Kitajskem in drugod po svetu predstavljal vzor samooskrbnega zelenega mesta.