Škofjeloški SiboG, ki je specializiran za zapiralno embalažo za tube, vsebnike in drugo embalažo, pa tudi za rešitve za tehnično zahtevne izdelke za farmacevtsko, medicinsko in elektroindustrijo, te dni zaokroža pol stoletja delovanja. Družinsko podjetje, ki ga je kot obrtno delavnico za plastične zaporke za kozmetično industrijo začel leta 1967 Franc Šifrar, je četrt stoletja pozneje prevzel sin Boštjan Šifrar in podjetje začel pospešeno uveljavljati na tujih trgih, podjetje pa ima lastno orodjarno ter oddelek za raziskave in razvoj.

S svojimi izdelki je podjetje, ki zaposluje skoraj 300 sodelavcev, prisotno na 60 trgih, proizvodnja ob trenutno 10-odstotni avtomatiziranosti poteka štiriizmensko. Zadnjo večjo prelomnico je podjetje, ki v Škofji Loki kot dinamično rastoče družbo dela tudi drugim prepoznanim gazelam, kot sta Loške mesnine, nominirane za gazelo Gorenjske leta 2014, in Knauf Insulation, zlata gazela 2013, doživelo leta 2014 s prevzemom Kittel orodij za kozmetiko. Letos naj bi ustvarili 40 milijonov evrov prihodkov, kar pomeni 11-odstotno rast. Prihodki zadnji dve desetletji ves čas rastejo, pri tem ni bilo izjema niti krizno obdobje med letoma 2007 in 2010, na kar je Šifrar zelo ponosen. V tem času so začeli sodelovati s podjetjem GlaxoSmithKline, s katerim ustvarijo 10 milijonov evrov prihodkov na leto, kar pomeni četrtino celotnih prihodkov.

Pakiranje zdravil predstavlja 10-odstotni delež prihodkov, tehnične komponente prav tako, orodjarna 15 odstotkov, skoraj dve tretjini pa predstavlja proizvodnja zamaškov. Vsak dan izdelajo 10 milijonov zamaškov, kar pomeni, da jih na teden izdelajo 70 milijonov, v letošnjem letu naj bi jih izdelali nekaj manj kot štiri milijarde.

Med njihovimi partnerji so multinacionalke, kot so Unilever, Siemens, GlaxoSmithKline, Colgate in Sandoz. »Imamo znanje in razvoj, saj zaposlujemo tretjino visokoizobraženega kadra. Nanj se naši kupci lahko zanesejo. Imamo opremo in trge. Naša nadaljnja rast bo odvisna predvsem od naših investicijskih sposobnosti,« razmišlja Šifrar, ki napoveduje, da bo podjetje leta 2022 ustvarilo najmanj 60 milijonov evrov prihodkov.

To bodo dosegli z novimi izdelki, ki jih lahko začnejo proizvajati najpozneje v dveh letih, in novimi trgi. Orodjarna že sedaj izdela 100 orodij na leto, od tega jih štiri petine izdelajo za naročnike, petina pa služi njihovim novim izdelkom s področja zapiralne embalaže in pakiranja zdravil. Njihovi največji kupci jih vabijo, da bi proizvodnjo zaradi večje odzivnosti oziroma zanesljivosti dobav postavili tudi v Aziji, Rusiji in ZDA. Večji tržni delež pa si želijo v Franciji in Nemčiji, kjer imajo sicer tudi največ konkurence. »Smo nizkoobčutljivi za morebitno izgubo posla, saj je življenjski ciklus naših izdelkov od 10 do 20 let.«

Letno vložijo v razvoj in sodobnejšo opremo v povprečju od pet do šest milijonov evrov in tudi strategija razvoja za naslednje petletno obdobje predvideva 25 milijonov evrov vlaganj. Doseganje visoke kakovosti izdelkov, ki jih izdelujejo na 100 proizvodnih linijah, zagotavljajo tudi z implementacijo industrijskega vida v proizvodni proces, pri razvoju katerega so zaradi specifičnosti proizvodnje aktivno sodelovali tudi Sibovi strojni inženirji in programerji. Vsako leto naj bi povsem avtomatizirali do deset odstotkov proizvodnje.

Podjetje želi primarno organsko rasti doma, torej v Škofji Loki, kar pa jih postavlja pred izzive, ki jih zelo dobro poznajo tudi druga hitro rastoča podjetja, kot je neusahljiva lakota po dobrem kadru. »Za ljudi se borimo vsi. Zato vsako leto razpišemo 20 štipendij. Dobro sodelujemo s škofjeloško srednjo šolo za oblikovalce kovin in strojne tehnike, za mlade potenciale se potegujemo tudi med bodočimi strojnimi inženirji, pravniki in ekonomisti,« našteva Šifrar, ki poudarja, da je slovensko okolje dovolj ustrezno za gradnjo uspešne poslovne zgodbe.