»Minister danes ne bo dajal izjav v zvezi s Slovensko filharmonijo,« so nas po več naših pozivih v petek popoldne vendarle obvestili s kulturnega ministrstva (MK), in to le nekaj ur pred dnevom D, ko bi se moral minister za kulturo Anton Peršak opredeliti glede direktorja Slovenske filharmonije (SF) Damjana Damjanoviča. Peršak je že pred pol leta stavkajočemu orkestru SF obljubil, da bo direktorja, ki naj bi bil odgovoren za nastalo poslovno in umetniško škodo v ustanovi, odstavil oziroma razrešil. Direktor naj bi v neformalnem telefonskem pogovoru z ministrom na to pristal, naslednji dan pa je javnosti sporočil, da se očitno nista dobro razumela in da položaja ne bo zapustil pred iztekom mandata oktobra 2018. Ta komunikacijski šum očitno ni bil presežen.

»Nikakor vas ne želimo prikrajšati za informacije ali jih tajiti, toda navedbe sveta javnega zavoda Slovenska filharmonija še vedno preučujemo, zato v tem trenutku ne želimo dajati prenagljenih sodb. Zadeve se na ministrstvu lotevamo z vso skrbnostjo, vendar pa se moramo pred končno odločitvijo seznaniti z vsemi dejstvi in okoliščinami, kar pa zahteva svoj čas,« so včeraj še zapisali v odgovoru z MK. Toda s SF se na ministrstvu že nekaj časa ukvarjajo, zato bi pričakovali, da bo njihovo stališče že bolj izkristalizirano.

Proti delu direktorja Damjanoviča se je namreč že pred časom opredelil strokovni svet SF, na zadnjem internem glasovanju zaposlenih sredi junija pa ponovno tudi zaposleni v SF, in sicer 85 odstotkov članov orkestra in 89,5 odstotka članov zbora. Ministru so prejšnji teden dokumentacijo in svoje ugotovitve glede vodenja zavoda poslali tudi člani na novo konstituiranega sveta SF kot najvišjega organa v javnem zavodu; ministru so predlagali direktorjevo razrešitev.

Je torej minister obljubljal le zato, da bi pomiril zaposlene v SF in javnost? Na mizo z dokumentacijo, ki jo je zbral svet SF, namreč ni dobil zgolj domnev, temveč stvarne ugotovitve, do katerih bi se moral opredeliti. A kot je slišati iz zanesljivih virov, o svojem odhodu odloča kar direktor sam, minister pa se noče zameriti politični opoziciji, stranki SDS.