Z opuščanjem industrijskih dejavnosti se je postavilo vprašanje, kaj storiti z dediščino tovarne Rog, ki je dala mestu pomemben pečat v arhitekturnem smislu, na področju strukture populacije, industrijskih znanj in veščin ter vpliva na družbeno podobo mesta. Mestna občina Ljubljana ter Muzeji in galerije mesta Ljubljane so s pomočjo evropskih sredstev podprli razvoj modela decentralizirane tovarne s skupnimi izdelovalniškimi delavnicami in prostori souporabe – Roglab.

Roglab je prva izdelovalnica (Fablab) v Sloveniji, njegovo poslanstvo je podpora uporabnikom in partnerjem pri razvoju njihovih projektov ter promocija ustvarjalne rabe digitalnih izdelovalnih tehnologij. Posamezni ustvarjalci, podjetja, nevladne organizacije, izobraževalne in raziskovalne ustanove lahko v Roglabu uporabljajo skupno infrastrukturo z ustreznimi programi in izkušeno ekipo. Začasno novo proizvodno okolje oziroma tovarna prihodnosti je »prva javna izdelovalnica« v slovenskem okolju, kjer velikih proizvajalcev skorajda več ni, imamo pa mala in mikro podjetja ter samostojne ustvarjalce, ki za razvoj svojih zamisli potrebujejo podporno okolje.

Pomembna vloga Roglabovega programa je dostopnost do hitrih prototipnih tehnologij in podpornih programov, kot so izobraževanje za tridimenzionalni tisk, laserski razrez, CNC-rezkanje in 3D-modeliranje. Meta Štular, vodja Roglaba, poudari: »Kdor koli, brez kakršnega koli predznanja ali izkušenj, lahko pride v Roglab, se nauči osnovne uporabe strojev in nato s podporo tehnika svoj projekt dnevno izpopolnjuje ter izpelje od zamisli do prototipa oziroma izdelka.« Roglabovi programi so cenovno dostopni in namenjeni vsem generacijam in ljudem z različnim predznanjem, od arhitektov, oblikovalcev, garažnih mojstrov in mojstric do študentov.

Vsebine za otroke in odrasle

Posebno pozornost v Roglabu posvečajo zgodnjemu navduševanju otrok za ustvarjalno rabo novih tehnologij, da bi jih pripravili na kulturno in tehnološko okolje, v katero bodo vstopili kot odrasli – ne kot pasivni uporabniki, temveč kot soustvarjalci. Pripravili so izobraževalne vsebine za otroke in odrasle. Roglab bo razvil pilotske izobraževalne module v sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja, OŠ Log - Dragomer in Javnim zavodom Ceneta Štuparja.

Roglab deluje tudi v mednarodnem okolju. Med drugim je eden od devetih partnerjev evropskega projekta FabLabNet, ki poteka v okviru programa Srednja Evropa in katerega cilj je povezovanje evropskih izdelovalnic ter spodbujanje samonikle inovativnosti v družbi. Z namenom dostopa do krajev, kjer izdelovalne tehnologije še niso javno dostopne, načrtujejo program mobilnega laboratorija FabBox, s katerim bo Roglab v sodelovanju z lokalnimi partnerji svoje programe lahko ponudil tudi organizacijam zunaj Ljubljane.

Julija bo Roglab v sodelovanju z lokalnimi partnerji, kot so MakerLab Ljubljana s fakultete za elektrotehniko, laboratorij Rampa z Zavoda Kersnikova, fakulteta za arhitekturo in naravoslovnotehniška fakulteta, objavil razpis za razvojne projekte. Izbrani natečajniki bodo pod vodstvom mentorjev s področja 3D-izdelovalništva, elektronike, arhitekture, oblikovanja in biotehnologij lahko razvili svoje zamisli do funkcionalnega prototipa in z njimi konkurirali za podporo pri vstopu na trg, ki jo bo izvajal Roglabov madžarski partner.