Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s skladom kmetijskih zemljišč in gozdov ter Občino Piran našlo kompromisno rešitev za ureditev igrišča za golf. Občina je predlagala različico, po kateri bi na območju Kroga uredili vadbišče za golf in del igrišča z 10 luknjami, na ravninskem delu v Sečoveljski dolini pa drugi del igrišča z osmimi luknjami. Območji bosta povezani s potmi, v idejnem načrtu pa je območje vadbenih polj kombinirano z nasadi oljk in vinogradi.

Ministrstvo: Občinski predlog sprejemljiv

Ministrstvo se bo do pobude uradno opredelilo, ko bo od občine dobilo ustrezno vlogo. Načelno stališče ministrstva pa je, da gre za kompromisno rešitev, ki najbolje izkoristi manj kakovostna zemljišča na Krogu in ki v bistveno manjšem obsegu, kot je bilo prvotno načrtovano, posega na kmetijska zemljišča v Sečoveljski dolini, zato bi bila sprejemljiva ob primernih omilitvenih ukrepih, so danes sporočili z ministrstva.

Med njimi so našteli zagotovitev ustreznega vodnega vira za namakanje zemljišč v Sečoveljski dolini, ureditev namakalnega sistema na delu kmetijskih zemljišč zahodno od igrišča za golf, načrtovanje igrišča tako, da se bo vključilo v kmetijski prostor, vzpostavitev tako imenovanega eko golfa in vrnitev zemljišč v kmetijsko namensko rabo, če gradbeno dovoljenje za investicijo ne bi bilo izdano v določenem obdobju ali bi se ta dejavnost opustila.

Direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Irena Šinko je povedala, da je igrišče v večjem delu predvideno na zemljiščih, ki so v upravljanju sklada. Za območje Ribile je bila v prvi polovici letošnjega leta objavljena ponudba za zakup. Postopek je v sklepni fazi izbiranja zakupnikov, do dokončne odločitve glede predvidene lokacije igrišča za golf pa bo sklad poskrbel za obdelavo zemljišč z oddajo zemljišč v zakup.

Kmetom obdelovalne površine

Po skoraj dveh desetletjih sporov glede lastništva, upravljanja in namenske rabe kompleksa kmetijskih zemljišč v Sečoveljski dolini, zaradi česar so bila ta zemljišča neobdelana, bodo tako lokalni kmetje, poleg zemljišč, ki jim bodo na voljo za zakup do ureditve igrišča, pridobili v dolgoročni zakup še najmanj 40 hektarjev kakovostnih kmetijskih zemljišč. Ta se bodo lahko uporabila tudi za pridelavo vrtnin ali trajne nasade, saj bo poskrbljeno za njihovo namakanje.

Občina Piran si vrsto let prizadeva za umestitev igrišča za golf v občinski prostorski akt. Igrišče je sprva načrtovala v Sečoveljski dolini, s čimer ministrstvo ni soglašalo, češ da gre za zelo kakovostna kmetijska zemljišča. Ministrstvo je nato izvedlo informativno vrednotenje alternativnih lokacij v Istri in pridobilo predhodno mnenje o primernosti od zavoda za gozdove, zavoda za varstvo narave in agencije za okolje. Na podlagi teh mnenj se je kot ena najbolj primernih lokacij izkazala lokacija na Krogu, so spomnili. pp, sta