Pet svetnikov z Liste Borisa Goličnika je zahtevalo sklic izredne seje šoštanjskega občinskega sveta, na kateri so obravnavali problem neplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora, do katerih so, po njihovem mnenju, upravičeni. Čeprav se v Šoštanju čutijo izigrani, ker tega denarja naj ne bi dobili, pa je generalni direktor HSE Matjaž Marovt, ki se je udeležil seje, prepričan, da je bilo lokalni skupnosti doslej nakazanega že precej denarja. »Res pa je, da je bilo v preteklosti premalo dialoga, in ključno je, da smo se zdaj le začeli pogovarjati. In prepričan sem, da bomo rešitve tudi našli, posebna delovna skupina jih že išče,« je dejal prvi mož HSE. Župan Darko Menih pa je poudaril, da so bili prebivalci Šoštanja pred leti, ko se je začelo govoriti o gradnji šestega bloka, prepričani, da bo ta prinesel čistejši zrak in tudi več novih delovnih mest. A se zdi, da se dogaja ravno nasprotno.

Degradirana dolina

»V preteklosti smo izgubili oziroma že potopili vas Družmirje in polja, uničili gozdove ter odlična kmetijska zemljišča, jezero se je razširilo in se še širi, zato so se morali ljudje preseliti drugam. Tudi tla se še vedno tresejo, razpoke se širijo, ljudje pa umirajo za različnimi boleznimi, ki so nedvomno tudi posledica dejavnosti v naši dolini. Energetski objekti namreč močno posegajo v naš bivalni prostor, prebivalci občasno vonjamo tudi smrad, ki se širi iz zračnega jaška. In namesto da bi dobili v kraju nova delovna mesta, ljudje ostajajo celo brez služb, otroci pa brez štipendij,« na realnost opozarja svetnik Boris Goličnik. Občina Šoštanj pa se s HSE že nekaj let dogovarja o izplačilu zaostale odškodnine Termoelektrarne Šoštanj, prav tako naj bi že nekaj let denar dolgovala HSE in velenjski premogovnik. Svetniki pa menijo, da pogovori in pogajanja kar predolgo trajajo. »Naša strpnost, potrpežljivost in prijazno čakanje na pozitivne rešitve so privedli celo do tega, da je ogroženo kakovostno delovanje občine in krajevnih skupnosti,« še opozarja Goličnik. Zato zdaj v Šoštanju od države pričakujejo, da bo plačevanje odškodnin, ki ne more in ne sme biti miloščina niti dobrodelna poteza, dolgoročno uredila s sprejetjem ustreznega zakona, podobnega, kot ga imajo v Posavju, kjer zaradi delovanja nuklearke in omejene rabe prostora tako lokalne skupnosti kot tudi fizične osebe na določenem območju prejemajo ustrezna nadomestila. Kot še pravijo v Šoštanju, se zavedajo, da Slovenija šesti blok potrebuje, saj se v njem proizvede več kot tretjina vse elektrike, ki jo naša država potrebuje, v sušnih obdobjih pa celo več kot polovica. Menijo, da je tak energetski objekt nedvomno nujen, a zaradi vseh težav pričakujejo ustrezno nadomestilo vse dotlej, dokler se bo ta dejavnost v njihovi dolini izvajala.