Mariborski župan Andrej Fištravec zatrjuje, da je pri projektu knjižnične prenove prišlo do spremenjenih okoliščin oziroma tveganj. Med temi omenja, da bi šlo na Rotovškem trgu za tehnično zelo težko izvedljiv projekt zaradi omejenega dostopa do območja, gradnja pa bi verjetno terjala tudi nepredvideno sanacijo okoliških stavb zaradi škode, ki bi jo povzročila dela pri prenovi knjižnice.

Že pred časom so na občini našli primernejšo lokacijo, stavbo nekdanje Probanke. Sprva so razmišljali o nakupu ali najemu stavbe, ki je zdaj v rokah Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), v zadnjem obdobju pa se z državo dogovarjajo o menjavi nepremičnin.

Da omenjeni prostori ustrezajo knjižnični dejavnosti, je potrdila tudi direktorica knjižnice Dragica Turjak, ki dodaja, da je dodaten argument za čimprejšnjo spremembo vladnega sklepa tudi dejstvo, da se rešitev prostorske stiske knjižnice v Mariboru odmika že več kot desetletje.

Sedanja lokacija je izjemno lepo notranje dvorišče Rotovža, zgradbe, ki izvira iz pozne gotike in so jo skozi čas predelovali v renesansi, baroku in v 19. stoletju. Kompleks je vsekakor vreden vse pozornosti, obnove in zaščite. sta, kul