Javni zavod Posavski muzej Brežice, ustanovljen na včerajšnji dan pred natanko 68 leti v brežiškem gradu, pomembno sooblikuje dogajanje v mestu. Iz leta v leto imajo več obiskovalcev, leta 2013 jih je bilo 20.000, lani pa je 200 lastnih muzejskih in zunanjih dogodkov, od razstav in koncertov do delavnic in drugih prireditev, obiskalo že skoraj 36.000 ljudi. Še večji porast obiska si obetajo z nadaljnjo obnovo gradu, ki sicer poteka že vse od leta 2006.

Glavnino obnovitvenih del na gradu so izvedli v obdobju med letoma 2010 in 2013 v dva milijona evrov vredni drugi fazi, za katero so 1,2 milijona evrov pridobili od evropskega sklada za regionalni razvoj. Zajemala je celovito prenovo vzhodnega trakta vključno z znamenito viteško dvorano.

Obnova že več kot desetletje

Medtem so po dveh desetletjih sodnih postopkov leta 2013 dokončno uredili tudi vprašanje lastništva gradu. Sodišče je državi naložilo izplačilo odškodnine v višini 1,6 milijona evrov v obliki državnih obveznic rodbini Attems za odvzeto premoženje. S tem je lastnica gradu dokončno postala občina, muzej pa je dobil prosto pot za svoj nadaljnji razvoj.

Obnovitvena dela so se medtem nadaljevala. Z vgradnjo dvigala v lanskem letu so omogočili dostop do muzejskih zbirk in drugih prostorov prav vsem obiskovalcem. Letos naj bi po napovedih brežiške podžupanje Katje Čanžar začeli 260.000 evrov vredno prenovo strehe vzhodnega in zahodnega dela gradu, ki naj bi se končala v prihodnjem letu. V načrtu je tudi ureditev recepcije z muzejsko trgovino in sanitarij za obiskovalce. »Z ureditvijo recepcije z muzejsko trgovino na vhodu bomo na neki način še bolj odprli svoja vrata, obiskovalce pa še lažje prepričali, da si je naš muzej res vredno ogledati,« dodaja vršilka dolžnosti direktorja muzeja Alenka Černelič Krošelj.

Izjemno pomembna tako za občino kot za razvoj gradu pa je tretja faza obnove, za katero je občina že pripravila projektno dokumentacijo. Ker pa gre po trenutnih ocenah za šest milijonov evrov vredno naložbo, resno računajo na evropska sredstva, ki pa jih država zadnja tri leta ne razpisuje. Na občini upajo, da bodo v letu 2018 vendarle ponovno na voljo ustrezni razpisi. Tretja faza predvideva celovito statično sanacijo severnega, zahodnega in južnega trakta gradu, zamenjavo elektro in strojnih instalacij, stavbnega pohištva, ureditev glavnega stopnišča, dokončno ureditev grajskega dvorišča.

Grajski kino z ležalnika

V vodstvu muzeja verjamejo, da bodo z naložbami grad še bolj približali obiskovalcem. »Na eni strani si želimo odlično opravljati našo javno službo, na drugi pa biti še bolj dostopni obiskovalcem, kar se je v zadnjih letih tudi pokazalo s precejšnjim dvigom tako števila obiskovalcev kot samih dogodkov,« pravi Černelič-Krošljeva, ki je prepričana, da bodo letos presegli lanskih dvesto dogodkov na gradu. Med letošnjimi daje posebno mesto muzejski poletni dogodivščini, ki jo začenjajo danes, ko bodo že tretjič odprli vrata za 50 mladih »muzejčkov«. Med osrednjimi projekti izpostavlja odpiranje muzejskega dela »navzven« skozi projekt Znanje in veščine iz depoja, v okviru katerega pripravljajo številne konservatorsko-restavratorske delavnice.

Posebno pozornost letos namenjajo 500-letnici protestantizma. Nadaljujejo tudi Posavske muzejske vitrine, ko skozi predstavitev zgodovinskih drobcev zajemajo pomembnejše dogodke iz vseh štirih posavskih občin ustanoviteljic. Černelič-Krošljeva ob tem napoveduje pestro poletje, včeraj so tako začeli prvo od šestih letošnjih predstav kina na grajskem dvorišču, ki si jih obiskovalci ogledajo kar na ležalnikih, obetajo se tudi številni koncerti in razstave.