Večina novozaposlenih v Premogovniku Velenje prihaja iz vrst štipendistov, ki jih v podjetju izdatno podpirajo. »Ti so velika prednost za naše podjetje, saj jih praktično usposabljajo naši mentorji in inštruktorji,« pravi predsednik uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. Maja letos so v proizvodnji že zaposlili 35 novih sodelavcev, med katerimi je bila večina iz rudarske stroke, dva sta bila strojnika in elektrotehnika, 15 pa nekvalificiranih delavcev.

»Obenem pa smo že zaposlenim nekvalificiranim delavcem v proizvodnji prek internega razpisa omogočili, da se prijavijo na delovna mesta kvalificiranih pripravnikov in tako v svoji stroki nadaljujejo poklicno pot,« je še povedal Golob. V Premogovniku tudi skrbijo, da nove zaposlene čim prej vpeljejo v proizvodni proces. »Prenos znanja na mlajšo generacijo je ključnega pomena, medgeneracijsko sodelovanje pa zagotavlja, da v kolektivu ohranjamo strateško, specifično znanje,« meni prvi mož velenjskega premogovnika, kjer bodo jeseni spet zaposlovali. Koliko delovnih mest bo na voljo, pa bo odvisno od tega, koliko zaposlenih, ki bodo izpolnjevali pogoje za pokoj, se bo dejansko upokojilo.

Za dijake številne ugodnosti

Se pa v tej panogi že dalj časa srečujejo s pomanjkanjem ustrezno usposobljenih kadrov, zato tesno sodelujejo s srednjo šolo za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra Velenje in skupaj promovirajo rudarske poklice. »Za devetošolce okoliških šol organiziramo tudi dan odprtih vrat, sodelujemo pri različnih tehničnih delavnicah, smo aktivni partner pri izvedbi informativnih dni. Posneli smo tudi promocijski film, ki prikazuje poklice v rudarstvu kot zanimive in obetavne,« so še povedali v velenjskem premogovniku, kjer štipendistom, ki se odločijo za rudarske programe, poleg kadrovske štipendije ponujajo še številne druge ugodnosti. Tako imajo dijaki na voljo brezplačen učbeniški sklad, brezplačen prevoz na prakso, brezplačne zdravniške preglede, prejemajo jamski dodatek in imajo možnost pridobiti subvencijo za bivanje v dijaškem domu.

Nekaterim celo dvojna štipendija

Že v prihodnjem šolskem letu bodo podelili kar 38 kadrovskih štipendij, od katerih jih bo velenjski Premogovnik ponujal 27, še enajst pa invalidsko podjetje HTZ. Deset jih bodo namenili za geostrojnike rudarje, osem za geotehnike, štiri za mehatronike operaterje, po dve za elektrikarja ter diplomirana inženirja geotehnologije in rudarstva, eno pa za diplomiranega inženirja strojništva. Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, pa bodo podelili celo dvojno štipendijo za vsa leta šolanja. »Na naš model partnerstva med podjetjem in šolo smo ponosni in bo postal tudi eden od vzorčnih modelov pri pripravi novega zakona o vajeništvu,« se še pohvalijo v velenjskem premogovniku.