Kot nas je opozoril bralec iz Gorenjske, je pokrajina zasuta z vidnimi sporočili vseh vrst in oblik. Zmotilo ga je tudi oglaševanje na kozolcih in še kje, obenem pa se je vprašal, kako je mogoče dobesedno vsak teden na spletni strani kranjskega sodišča spremljati spore zoper enega od večjih posrednikov vidnih sporočil take vrste pri nas.

Ko smo se na okrožnem sodišču v Kranju pozanimali o količini spornih zadev prav v zvezi s posredovanjem pri oglaševanju, smo dobili odgovor, da so večinoma gorenjske občine proti podjetju Amicus s sedežem v Kranju vložile 36 tožb. Rekord pri tem ima občina Kranj, ki je omenjeno podjetje tožila že 13-krat. In čeprav analiza sporov pokaže, da je bilo veliko tudi že rešenih, ostaja podjetje »dežurno« na seznamu obravnav na gospodarskem oddelku kranjskega sodišča. Občine Trzin, Medvode, Grosuplje, Šenčur, Domžale in druge pa so tožbe vlagale skoraj praviloma iz enega in istega razloga: zaradi neplačevanja obveznosti.

Oglaševalci zamujajo s plačili

Poklicali smo lastnika in direktorja podjetja Amicus, ki sicer s podjetjem Europlakat obvladuje trg na tem področju. »Res je, da se spori dogajajo, in res je, da zamujamo s plačili, kar povzroča tožbe. Kljub temu pa položaj le ni tako negativen, ker skušamo obveznosti poravnati skladno glede na plačila oglaševalcev na naš račun. Mi smo namreč tisti, ki najeti prostor posredujemo, in smo seveda vezani na to, kako nam plačujejo te storitve,« pravi direktor Primož Kapus. Obenem pa je opozoril, da lahko nepredvideni dogodki (na primer težave vseh v verigi Agrokorja) povsem zamajejo oglaševalski trg in posredno prispevajo k temu, da potem občine tožijo njih: »To morajo storiti, ker gre pač za proračunski denar…«

V Mestni občini Kranj sodelujejo s podjetjem Amicus na področju zunanjega oglaševanja od leta 2000. Pogodbi so bili dodani številni aneksi, novega koncesionarja pa bodo v Kranju izbirali ob sprejemanju nove prostorske podlage, ki že poteka, in takrat bo jasno, ali bodo z omenjenim podjetjem sodelovali tudi v prihodnje. »Pravdni postopki, ki potekajo na sodišču, pa imajo skupni imenovalec v neplačevanju obveznosti,« so pojasnili na kranjski občini.

Zanimivo je, da ima sicer občina Kranj največ sporov s posrednikom vidnih oglasov, a poslovno še zdaleč ni med večjimi partnerji iz javnega sektorja. Kot pojasnjuje direktor Kapus, velikokrat medsebojne obveznosti pobotajo tudi s tem, da oglašujejo občinske projekte oziroma sporočila. To je pred kratkim na seji mestnega sveta spodbudilo svetnika SMC Primoža Terplana, da se je vprašal o smiselnosti porabe proračunskega denarja za čestitke športnikom, če pa ga manjka za osnovne naloge iz proračuna.