»Začelo se je 29. maja oziroma nekaj dni prej, ko so na oglasno desko obesili delovni razpored. Po njem delamo 12 ur na dan, vmes je kak prost dan, in tako vse do 2. julija. Tudi sobote so delovne,« sta pripovedovala delavca iz podjetja Podgorje Šentjernej, ki sta se obrnila na nas zaradi, tako pravita, nevzdržnih razmer v podjetju. »Prvi razpored je bil še hujši, ko pa so ugotovili, da bi z njim presegli dovoljenih 56 ur na teden, so ga spremenili. A tudi ta ni skoraj nič boljši. A si predstavljate, kaj pomeni delati po 12 ur? Pa nihče ni prišel do nas, češ, fantje, en mesec bo treba delati več.« Vodstvo podjetja odgovarja, da je dvanajsturno delo edina možnost, da zadostijo visokim naročilom njihovega največjega kupca, Adrie Mobil.

Dvanajst ur edina možnost?

»Delavci delajo dva dni jutranjih 12 ur, dva dni nočnih 12 ur, potem so dva dni doma. Dvanajsturni delovnik smo razpisali, ko smo izčrpali vse druge možnosti, izključno z namenom, da zagotovimo pravočasno dobavo in da ne bi povzročali zastojev in poslovne škode pri našem največjem kupcu in posledično tudi v Podgorju,« pravi direktor Podgorja Marijan Kostanjšek. Proizvodnjo so pospešili tudi s sedmimi novimi CNC-stroji, vrednimi 1,5 milijona evrov, ki so jih kupili v začetku leta. Del posla opravijo s pomočjo dveh kooperantov in zaposlujejo nove sodelavce. Ob tem zavrača navedbe, da delavci o novem delovnem času niso bili obveščeni. »Šestindvajsetega maja smo obvestili tako oba sindikata v podjetju kot zaposlene. Vodje so o tem dodatno obveščali delavce po svojih delovnih skupinah in naredili razporede.«

Ure zunaj delovnega časa bodo delavcem najprej knjižili kot fond ur, ki jih izkoristijo v avgustu. Ko posamezni delavec izpolni fond ur (vsak naj bi jih do konca junija nabral za 12 dni), mu preostanek plačajo kot nadure. »Zagotavljamo najmanj 11 ur dnevnega počitka in 35 ur tedenskega. Več kot 56 ur na teden nihče ne sme delati, do 30. junija pa ima vsak lahko največ 120 nadur. Držimo se zakonodaje. Razumem pa delavce, da ni prijetno tako delati. A prav tako ni prijetno biti doma brez službe. Če hočeš imeti posel, ga moraš narediti takrat, ko je,« pravi Kostanjšek in dodaja, da dvanajsturni delovnik ni nič drugega kot »vnaprej organizirana oblika nadurnega dela.«

Po Kostanjškovih besedah jim vsega dela v maju ni uspelo opraviti, kot so načrtovali. Zato zdaj lovijo zaostanek dveh do treh dni. »V Adrii Mobil maja končujejo prejšnjo sezono in hkrati začnejo novo. To je zagotovo najzahtevnejši mesec. Od januarja do aprila smo imeli v naročilih 8000 pozicij (različnih izdelkov, op. a.), v maju pa kar 18.000. Junija se naročila spet nekoliko stabilizirajo, ko imamo naročenih 11.000 pozicij.«

Preverja jih tudi inšpekcija

Naša sogovornika dodajata, da delavci ves čas odhajajo iz podjetja, novi pa ne zdržijo hudega tempa. Kostanjšek odgovarja, da jih je od začetka leta res odšlo okrog 20, da pa so zaposlili 70 novih. »Zaposlujemo nove sodelavce, vendar jih ne dobimo toliko, kot bi jih želeli. A podobne težave imajo tudi druga podjetja na Dolenjskem.« Nedavno je podjetje obiskala inšpekcija za delo prav v zvezi s spoštovanjem predpisov o delovnem času. Ker pa postopek še ni končan, o ugotovitvah in morebitnih ukrepih še ne morejo govoriti.

Podgorje, katerega večinska lastnica je Adria Mobil, zaposluje 450 ljudi, leta 1995 jih je 140. Takrat so imeli tri milijone evrov prometa, danes 30 milijonov. Povprečna plača v podjetju je bila lani po Kostanjškovih podatkih 1680 evrov bruto oziroma je 34 odstotkov višja od povprečja v lesni panogi. Zaradi širjenja so letos odkupili 16.000 kvadratnih metrov dodatnih površin. Dogradili bodo 6000 kvadratnih metrov veliko halo, kupili še dva CNC-stroja, skupaj investirali več kot štiri milijone evrov, nato pa do leta 2021 še dodatnih osem milijonov. »Naš cilj je v petih letih preiti na dvoizmensko delo,« še pravi Kostanjšek.