Stanje je nevzdržno. Smrad je zelo intenziven in dražeč. V vročih mesecih je pogosto nemogoče zračiti in ohlajati stanovanja, saj se skozi okna v prostor širijo neprijetne vonjave. In z njimi verjetno tudi zdravju škodljive snovi. Mogoče bi veljalo ob vseh vzklikih in protestih za zaprtje Kemisa in s tem zmanjšanje potencialne obremenjenosti naselja s škodljivimi kemikalijami razmisliti tudi o prihodnosti kompostarn, saj pri sedanjem načinu delovanja ne spadajo v naselja.

Kot državljan in davkoplačevalec zahtevam od države in pristojnih ustanov, da se lotijo reševanja tega žgočega problema. Bodisi s sprejetjem zakonodaje, ki bo natančneje definirala »smrad«, bodisi z izvedbo inšpekcijskih pregledov glede doseganja predpisanih standardov in načina obratovanja, mogoče pa lahko kaj naredi tudi občina in z odlokom prekine zbiranje bioloških odpadkov. Na žalost je tako, da občani z vestnim ločevanjem odpadkov (Vrhnika je eden izmed primerov dobre prakse pri ločevanju odpadkov) sami zagotavljamo surovine za nastajanje smradu.

Miha Zidarič,Vrhnika