Gradnja odseka južnega dela tretje razvojne osi od Osredka (pri novomeškem Revozu) do Malin na drugi strani Gorjancev se spet zamika. To so Belokranjci izvedeli na včerajšnjem sestanku odbora za spremljanje aktivnosti gradnje tretje razvojne osi od Novega mesta naprej. Razočaranje je veliko, pravi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, ki je po sestanku v Črnomlju že napovedala protestno pismo z zahtevami po čim prejšnjem začetku priprave dokumentacije tudi za omenjeni odsek čez Gorjance. »V tem času naj se tudi poišče vire za začetek gradnje po letu, ko bo dokumentacija pripravljena,« je dejala Stjepanovičeva.

»Tako ob obisku vlade v jugovzhodni Sloveniji novembra lani kot ob obisku ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča aprila letos je bilo jasno povedano, da bo odsek od Novega mesta do izvoza Maline zgrajen do leta 2023. Danes pa smo dobili informacijo, da naj bi bila projektna dokumentacija izdelana do leta 2022, kar pomeni, da se gradnja bistveno podaljšuje. Torej smo bili vsi skupaj, tako župani kot gospodarstvo, ob obisku vlade zavedeni,« dodaja črnomaljska županja.

Belokranjcem je morda lahko v tolažbo le zagotovilo ministrstva za okolje in prostor, da bo državni prostorski načrt za naslednji odsek, to je od Malin do mejnega prehoda Metlika in izvoza Črnomelj jug, septembra obravnavala vlada in ga, kot verjame črnomaljska županja, tudi sprejela.

Medtem aktivnosti v zvezi z delom tretje razvojne osi mimo Novega mesta tečejo po začrtanem terminskem planu. Kot je včeraj povedal Janez Kušnik, direktor projektov na Darsu, trenutno potekajo parcelacija in cenitve ter odkupi zemljišč, vzporedno pa pripravljajo projektno dokumentacijo. Z vsemi aktivnostmi za pridobitev gradbenega dovoljenja za omenjeni odsek naj bi končali do konca 2018. Medtem morajo pridobiti še okoljevarstveno soglasje. Z deli bi tako lahko pričeli v letu 2019. Odsek med drugim zajema tudi dvojni most čez Krko, en bo namenjen cestnemu prometu, drugi pešcem in kolesarjem. Razpis za gradnjo mostu je že objavljen, podpis pogodbe z izvajalcem pričakujejo letos jeseni. ds