ko so se spomladi v javnosti pojavili prvi rezultati analize vzorca zemljine hudinjskega vrtca v Celju, ki so pokazali močno presežene vrednosti nekaterih težkih in zdravju nevarnih kovin, sem javno opozorila, da je potrebno takojšnje ukrepanje odgovornih. Včeraj je bilo v javnosti objavljeno, da Mestna občina Celje že ima rezultate ponovne analize tal otroškega zemljišča, a javnosti in zaskrbljenim staršem rezultati do danes še niso bili predstavljeni.

Zato vas skupaj z nekaterimi svetnicami in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Celje pozivam, da čim prej predstavite rezultate predmetne analize, ki jo je opravil Kmetijski inštitut Slovenije, z ustreznimi ukrepi nemudoma sanirate zemljišče hudinjske enote Vrtca Tončke Čečeve ter v najkrajšem možnem času zagotovite tudi analizo zemlje okoli drugih celjskih vrtcev.

Primer hudinjskega vrtca v Celju ni prvi primer v Sloveniji, ko je ugotovljeno, da se otroci v vrtcu igrajo na onesnaženi zemlji. Podoben problem so uspešno in proaktivno rešili že v Ljubljani in Zagorju ob Savi. Naj ti primeri služijo kot primer dobre prakse.

Janja Sluga

poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije