V tretjem poskusu so kranjski mestni svetniki vendarle potrdili sklep o izvedbi javno-zasebnega partnerstva za dokončanje nove telovadnice ob Osnovni šoli Stražišče. Dogovor predvideva, da bo Gorenjska gradbena družba zgradila telovadnico – gradbena dela so ovrednotena na 2,2 milijona evrov – in jo 15 let vzdrževala in plačevala vse stroške, v zameno pa ji bo občina na mesec plačevala 30.000 evrov. Po 15 letih bo telovadnica prešla v občinske roke.

Ko je kranjski župan Boštjan Trilar maja dal javno-zasebno partnerstvo z Gorenjsko gradbeno družbo prvič na glasovanje, je to razklalo mestni svet. Občina je zaradi veljavnosti gradbenega dovoljenja pripravljalna dela začela še pred sprejemom odločitve o gradnji telovadnice, svetniki pa so kljub veliki naložbi gradivo o javno-zasebnem partnerstvu prejeli šele na seji, na kateri bi morali o njem odločati. Na to so odgovorili z nesklepčnostjo. Ko je svet čez nekaj dni sejo nadaljeval, je bil sklep jasen: razpis morajo ponovili, ker je nekatere zmotila cena, druge samo en ponudnik, tretje pa kar celotno dogajanje, ki naj bi, kot je zatrdil svetnik Zoran Stevanović, služilo enemu samemu namenu: rezanju traku v času pred lokalnimi volitvami prihodnje leto. Da pogodba ne bo podpisana kljub končanim pogajanjem, so obvestili tudi Gorenjsko gradbeno družbo. Ta teden se je zgodil preobrat. V ponedeljek in torek je podžupan Boris Vehovec med županovim dopustom očitno s strankami dosegel dogovor o podpori naložbi. Če je na primer prej najstarejši svetnik Drago Štefe (DeSUS) ugovarjal, ker so gradivo o 5,4 milijona vrednem projektu v maju dobili na mizo pol ure pred odločanjem, ga to na sredini seji ni motilo, čeprav so gradivo spet prejeli šele na seji. Edino v stranki SMC so se ponovno odločili za bojkot glasovanja. Tako je največ vprašanj sprožil svetnik SD Jani Černe, ki je kritiziral delo mestne uprave, ki jo vodi Senja Vraber. Čeprav so svetniki poslušali opravičila o slabi komunikaciji, ki je privedla do nesoglasij v zadnjem mesecu, je bilo jasno, da so se pred tokratnim odločanjem svetniške skupine le dogovorile o izpeljavi projekta.

Za Tino Maze je, za šolsko kuhinjo pa ne

Razprava o zdaj že zloglasni telovadnici ni bila najdaljša na sredini seji. Več časa so namenili vprašanju prerazporejanja denarja s projekta prenove Osnovne šole Simona Jenka. Ob tem se je izkazalo, da bo še za leto dni odložena tudi prenova kuhinje v Osnovni šoli Jakoba Aljaža: »Kako bomo plačali telovadnico, če nimamo niti za nujno prenovo kuhinje?« se je vprašal Primož Terplan (SMC) in dodal, »mi imamo denar za sponzorstvo Tine Maze, na prejšnji seji smo namenili denar za novo kolesarsko stezo in ta sredstva bi zadoščala za nujno ureditev šolske kuhinje. Pozabljamo, kaj je naša osnovna naloga.«