Pri urejanju ceste Glavni trg–Medvedova so na odseku od pošte do sodišča v središču starodavnega Kamnika, kjer ne manjka ostalin preteklosti, znova naleteli na pričakovane ostanke nekdanjega obzidja. Ker je bila najdba pričakovana, so na občini v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije poskrbeli za potrebne ukrepe za zagotovitev arheološkega nadzora pred in med gradbenimi deli že pred začetkom rekonstrukcije tega odseka ceste.

Ostaline pred Albrehtovo hišo

Ostanki severnega mestnega obzidja z delom severozahodnega vhodnega stolpa nekdanjih mestnih vrat so bili odkriti na območju hišne številke Glavni trg 20 oziroma Albrehtove hiše, ki je bila zožena v času druge svetovne vojne.

Arheološka ekipa je izvedla izkop, čiščenje, dokumentiranje in izmere zidov, razlagajo na občini in dodajo, da so arheološka dela, ki so potekala minuli ponedeljek in torek, na tem odseku že končana. To pomeni, da obzidja ne bodo izkopali in bo to ostalo na mestu, kjer je bilo tudi do zdaj. »Zaradi usklajenega sodelovanja, načrtovanja in komuniciranja med vsemi deležniki na gradbišču gradbena dela na Glavnem trgu s tem posegom niso bila ovirana, zato rok izvedbe ostaja predvidoma konec avgusta, arheološki nadzor pa na gradbišču ostaja do konca del,« so pojasnili na občini in dodali, da so tovrstne aktivnosti arheologov na območjih starih mestnih jeder, kot je Kamnik s tisočletno zgodovino, nekaj povsem običajnega.

Arheološki nadzor tudi na Malem gradu

Dobro sodelovanje med Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in občino Kamnik omogoča neovirano gradnjo na območju mesta tako na Glavnem trgu kot na Malem gradu, kjer je prav tako prisoten arheološki nadzor, so še povedali na občini.

Cesta bo prevozna in ponovno predana v uporabo vsem udeležencem v cestnem prometu, ko bodo izvedena in končana vsa dela po gradbeni pogodbi, se pravi konec avgusta. Dela na Malem gradu, ki prav tako potekajo v skladu s terminskim načrtom, pa naj bi bila končana predvidoma na sredini prihodnjega meseca. Kot še pravijo na občini, so bila sanacijska dela na gradu nujna in jih ni bilo mogoče odložiti na poznejši čas. Zaradi varnosti obiskovalcev je v času del območje Malega gradu popolnoma zaprto, zaprta je tudi informacijska točka na Malem gradu. Zato vse, ki jih zanimajo informacije o zgodovini Malega gradu, vabijo v turistični informacijski center na Glavnem trgu 2. Po obnovi bo obzidje za obiskovalce še bolj varno. Nadzor nad gradnjo poleg občine Kamnik izvajata še Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ekipa arheološkega nadzora.