Stranišče - globoka luknja v zemlji - so odkrili v vikinški naselbini v mestu Stevens na Danskem. Analize v dvometrski luknji so potrdile, da so bili najdeni sedimenti zares človeški iztrebki. Datiranje z ogljikovo metodo pa je pokazalo, da iztrebki segajo v čas Vikingov, ki so območje naseljevali od poznega 8. do sredine 11. stoletja, navaja članek v reviji Science Nordic.

Arheologinja Ana Beck iz muzeja severovzhodne Danske je za revijo povedala, da je bila najdba precej naključna, saj so iskali ostanke ruralnih naselbin, med katerimi niso pričakovali nečesa, kar bi lahko služilo kot stranišče. Sicer je znano, da so Vikingi poznali stranišča, a do zdaj so arheologi menili, da so bila ta v uporabi le v mestih in ne agrarnih naselbinah. Mislili so namreč, da so kmetje potrebo opravljali nekje na prostem ali pa v živalskih hlevih in tako iztrebke uporabljali tudi kot gnojilo. Zdaj vedo, da so bili kmetje prav tako kultivirani kot urbani prebivalci.