V Vodicah so se člani civilne pobude za gradnjo obvoznice že tretjič protestno sprehajali po prehodih za pešce na državni cesti skozi središče kraja, kjer dnevno naštejejo več kot 10.000 vozil. »Najhuje je, da se skozi naselje po preozki državni cesti, ki ne omogoča varnega srečanja dveh tovornih vozil in ob kateri poteka tudi šolska pot, vsak dan vali tudi od 2000 do 2500 tovornih vozil. Njihovo število pa se še dodatno hitro množi, saj se hitro širi tudi poslovna cona Žeje, ki kljub svoji velikosti nima direktne navezave na avtocesto,« opozarja pobudnik ustanovitve civilne pobude Branko Bogovič. Kot pravi, naj bi se število tovornih vozil v treh do petih letih podvojilo, saj se vztrajno širita tako cona kot brniško letališče.

Civilno pobudo za obvoznico, ki šteje več kot 1200 članov, so v Vodicah ustanovili po marčevski prometni nesreči na prometnem prehodu sredi naselja. Prvi enourni protestni shod so organizirali aprila, sledila sta majski in včerajšnji, po dopustih pa jih bodo znova organizirali vsak mesec, napoveduje Bogovič. Prepričan je, da jim drugega niti ne preostane, saj država v poldrugem desetletju ni prišla dlje od obljub in ni zgradila načrtovane navezave med štajerskim in gorenjskim delom avtoceste. Tudi zdaj naj bi se prednostno lotevala gradnje obvoznic ob prometno pol manj obremenjenih cestah.

V Mengšu manjka le še del obvoznice

Država je začela pripravljati lokacijski načrt za navezovalno cesto Želodnik–Vodice že v prejšnjem tisočletju in leta 2007 sprejela uredbo o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Vodice, ki naj bi promet odpeljala tudi iz središča Mengša. Tudi v Mengšu so krajani ustanovili civilno pobudo in pripravili več protestnih shodov. A so bili precej uspešnejši, saj del obvoznice že imajo in si zadnji dve leti prizadevajo le še za njeno dokončanje – za kar je zdaj zagotovljen tudi denar.

V Vodicah gradnjo prepotrebne obvoznice zapleta še Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je sprožil upravni spor, pojasnjuje Bogovič. Večina zemljišč za obvoznico je namreč že pridobljena, na zemljiščih na območju komasacije pa je promet z zemljišči spora omejen. Dodaja, da so skupaj z občino tudi s pomočjo protestov občanov sicer že marsikaj dosegli. Že naslednji teden jih tako čaka sestanek na ministrstvu za infrastrukturo.

»Zaradi stalnega povečevanja dnevnih migracij in obremenjenosti s tranzitnim prometom na državni cesti Vodice–Žeje na občini že šest let nenehno opozarjamo pristojne institucije, da cesta in občani tega ne zmorejo več prenesti,« pravi župan Aco Franc Šuštar. Dodaja, da se na občini trudijo, da bi cestni odsek Vodice–Žeje, del Obvoznica Vodice, umestili v šestletni operativni načrt vlaganj v promet oziroma prometno infrastrukturo RS in v poslovnem načrtu Darsa za leto 2018 zagotovili sredstva za gradnjo navezovalne ceste.

Letošnji načrti

V odgovoru na poslansko vprašanje poslanca mag. Marka Potočnika minister dr. Peter Gašperšič navaja, da je bil odsek navezovalne ceste Želodnik–Vodice v celoti umeščen v prostor in nacionalni program gradnje avtocest. Dars je zgradil tri kilometre mengeške obvoznice, sredstva za dokončanje pa so tudi zagotovljena. V tem letu so predvideni odkupi nepremičnin na odsekih mengeške obvoznice v vrednosti 222.000 evrov, na odseku Mengeš–Žeje v vrednosti dobrih 55.500 evrov in Žeje–Vodice v vrednosti 529.200 evrov.

Kot še navaja minister, se na ministrstvu za infrastrukturo zavedajo pereče problematike na regionalni cesti skozi Vodice. Zato bo Direkcija RS za infrastrukturo izvedla vrsto takojšnjih ukrepov za kratkoročno izboljšanje prometne varnosti, dolgoročno pa bo to uredila gradnja nove glavne ceste. »Nadgradnja navezave med Gorenjsko in Štajersko je umeščena v strategijo in nacionalni program razvoja prometa,« je še poudaril minister in dodal, da bo gradnja prioritetnih ukrepov opredeljena v okviru šestletnega operativnega načrta, ki je v pripravi. Podrobneje ga bodo predstavili predvidoma prihodnji mesec.