Delničarji Hita so na včerajšnji skupščini potrdili, da Hit lastnikom razdeli 1,3 milijona evrov ali skoraj tretjino lanskoletnega čistega dobička družbe. Uprava Hita z Janezom Mlakarjem na čelu je sicer za dividende predlagala 200.000 evrov nižjo vsoto, a so delničarji na koncu podprli nasprotni predlog Kapitalske družbe in Slovenskega državnega holdinga o višjem izplačilu.

Po odstopu prvega nadzornika Marina Furlana in poteku mandata dvema članoma nadzornega sveta bodo zdaj nad delom Hita bdeli trije novi nadzorniki. Delničarji so v nadzorni svet včeraj imenovali ekonomistko Irmo Frelih iz Slovenskega državnega holdinga, pravnika in direktorja Soških elektrarn Marjana Pintarja ter ekonomista Gregorja Bajraktarevića, člana uprave Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Lastniki so poslovanje Hita v preteklem letu ocenili za uspešno in upravi ter nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2016. Poleg tega so predsedniku uprave dali zeleno luč, da lahko z delavci sklene novo pogodbo o njihovi udeležbi pri dobičku družbe. Prihodnje leto si lahko od dogovora obetajo največ deset odstotkov čistega dobička poslovnega leta. no