Odgovor: Pri klavzuli »ključ v roke« gre za posebno klavzulo v gradbeni pogodbi, v skladu s katero izvajalec prevzema veliko stopnjo tveganja, saj se zavezuje, da bo za dogovorjeno ceno izvedel tako dogovorjena in presežna dela, ob tem pa ne more zahtevati zvišanja cene zaradi nepredvidenih del. Ni pa dolžan za to ceno izvesti dodatnih del (to so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo in so denimo nastala zaradi pomanjkljivosti v projektu ali po naknadnem naročilu investitorja). Je pa res, da je cena, dogovorjena s tako klavzulo, običajno višja in s tem manj ugodna za naročnika.

Vprašanje: Ali drži, da mora imeti izvajalec gradnje hiše za vsak odmik od načrta moje soglasje?

Odgovor: Načelno to drži. Za vsak odmik od gradbenega načrta oziroma od pogodbenih del mora izvajalec pridobiti vaše soglasje. Izjema je, da lahko opravi določena dela tudi brez vašega soglasja, a le pod pogojem, da si ga zaradi nujnosti ni mogel priskrbeti. Vas pa mora o (izrednih) pojavih in o opravljenih nujnih ukrepih obvestiti takoj, ko je to mogoče.

Mag. Boštjan J. Turk