Kot je poudaril, žica na bregu Kolpe, za katero so pred letom morda celo obstajali razlogi, ne spoštuje izročila teh krajev o skupnem življenju in skupni usodi ter ne spoštuje izročila o povezanosti ljudi na obeh straneh Kolpe, Sotle in Mure. Dodal je, da je žica simbol celotnega historiata nereševanja odprtih vprašanj med obema država in napačnega ravnanja tako v Ljubljani kot Zagrebu.

Slovenija in Hrvaška kot članici EU imata po Kučanovih besedah na razpolago iste mehanizme, pravne okvire in postopke za reševanje sporov. »Čas je, da bi se državi namesto svečanih, načelnih izjav in deklaracij s srečanj najvišjih politikov o tem, da se spori rešujejo z uporabo mednarodnega prava in v duhu dobrososedskih odnosov, k uporabi teh načel tudi zavezali in tako sprejete dogovore tudi spoštovali. To bi povrnilo zaupanje, ki je preveč omajano,« je bil kritičen bivši predsednik republike.

Zaupanje

Dodal je, da dobrososedski odnosi temeljijo na zaupanju, zato je ponovna vzpostavitev zaupanja s konkretnimi dejanji naloga, ki je v odnosih med Slovenijo in Hrvaško pomembnejša od vseh drugih.

»Odnosi s sosedi zato tudi ne morejo biti predmet notranjepolitičnih obračunavanj,« je še dejal Kučan. Navezal se je tudi na pričakovano odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško.

»Nihče ne more pri reševanju sporov vsega dobiti in nihče vsega izgubiti. To bi si veljalo zapomniti prav zdaj, ko obe državi z nelagodjem in z različnimi pričakovanji čakata na odločitev arbitražnega sodišča o meji,« je dejal Kučan.

Današnjo prireditev v Kostelu ob obletnici osvoboditve nad nacifašizmom sta organizirali Zveza borcev NOB Kočevje in kostelska občina.