Številne občane Borovnice so vznemirile višje cene dobave in odvajanje vode. Po podatkih občanov so se glede na različno količino dobavljene vode povečale od 54 (11 evrov) do 108 (14 evrov) odstotkov. Zato so v povezavi s tem na občino naslovili nekaj vprašanj in zahtev v zvezi s to problematiko. Izrazili so jih tudi pred časom na zboru občanov, kjer se je zbralo 249 prebivalcev Borovnice.

Na občini pojasnjujejo, da so se cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod povišale, odkar uporabljajo sodobni centralni sistem odvajanja in čiščenja, s katerim so zmanjšali onesnaženje podtalnice in reke Borovniščica. Ocenjujejo, da se je onesnaženje zmanjšalo za 80 do 90 odstotkov. Nov sistem ima zmogljivost čiščenja za 6000 populacijskih enot, občina pa ga je v svojo last prevzela pred dvema letoma.

Poleg tekočih stroškov čiščenja so morali v letošnjem letu obračunati tudi stroške omrežnine, iz katere se amortizira centralni sistem čiščenja. Ker to predstavlja cenovni šok za nekatere občane, je občinska uprava predlagala, da v letošnjem letu zagotovijo subvencijo v višini 6,56 evra na mesec na priključek. Občinski svet je predlog sprejel, zato bo občina v ta namen letos namenila 110.000 evrov. Toda civilna iniciativa zahteva višjo subvencijo, 16,40 evra.

Pričakujejo oživitev industrijske cone

Občina pričakuje, da se bodo stroški omrežnine v prihodnjih letih zmanjšali, in sicer zaradi stopnje amortiziranosti čistilne naprave ter povečanja števila priključkov. Čistilna naprava ima precej večjo zmogljivost, kot bi jo glede na število prebivalcev potrebovali. Pričakujejo, da se bo v prihodnje nanjo priključilo več ljudi. Predvsem tisti, ki bi to morali storiti, pa še niso. Hkrati pa na občini pričakujejo, da bo znova zaživela industrijska cona, v kateri je nekoč delovalo podjetje Liko. Interes obrtnikov in podjetnikov za delovanje v tem okolju so že zaznali. »Urejen sistem zbiranja in čiščenja odpadne vode je pri tem prednost. Priključitev dodatnih stanovalcev ter zagon novih podjetij na območju industrijske cone Liko bosta povečala število priključkov, posledično pa se bo strošek omrežnine na enoto zmanjšal,« dodajajo na občini.

Povečali pa so se tudi stroški oskrbe z vodo, kar pripisujejo dotrajanemu vodovodu. Tega bodo morali obnoviti, sredstva pa najti pri drugih virih. Na občini kot pomembne proračunske izzive, ki so jih omenjali tudi nekateri občani, vidijo razširitev in obnovo dotrajanih cest ter zagotavljanje dodatnih šolskih in vrtčevskih prostorov. S preseljevanjem družin se namreč število otrok v občini povečuje.