Arhitekt Jože Plečnik, ki je s svojim delom zaznamoval Ljubljano, bo najverjetneje v prestolnici dobil svojo ulico. Komisija za poimenovanja naselij in ulic je namreč pripravila osnutek odloka o določitvi imen ulic in parka ter o spremembi poteka nekaterih ulic. Komisija mestnemu svetu predlaga, da po Plečniku imenuje ulico, ki se začne pred trnovsko cerkvijo, gre proti Barjanski cesti, nato pa teče vzdolž Barjanske ceste ob Osnovni šoli Trnovo in se konča v križišču z Ziherlovo ulico. Ker je del te trase trenutno poimenovan Kolezijska ulica, komisija predlaga, da se to poimenovanje ukine v korist Plečniku.

Na komisiji so očitno obravnavali idejo, da bi po Plečniku poimenovali sedanjo Barjansko cesto in ji nadeli ime Plečnikova avenija ali Avenija Jožeta Plečnika, vendar komisija te pobude ni podprla s pojasnilom, da je označitev Barjanske ceste zmedena, saj je njena os dvakrat prekinjena. »Ker je bil Plečnik tesno vezan na trnovsko župnijo, je predlagan potek Plečnikove ulice primerna rešitev in odraža tudi pravo vrednost izbrane lokacije ulice za poimenovanje,« so odločitev za predlagan potek Plečnikove ulice utemeljili na komisiji. Velja omeniti, da v Ljubljani že dva javna prostora nosita ime po tem znamenitem arhitektu, in sicer gre za Plečnikov trg in z njim povezan Plečnikov podhod, ki omenjeni trg povezuje s parkom Zvezda.

Do džamije po Džamijski ulici

Osnutek odloka o poimenovanjih med drugim predvideva tudi poimenovanje ulice, ki bo vodila od Parmove ulice do garažne hiše pod Islamskim versko-kulturnim centrom. Ker meščani Ljubljane omenjeni center, ki je še v izgradnji, poljubno poznajo kot džamija, bo ulica nosila ime Džamijska ulica. Komisija je pojasnila, da to poimenovanje temelji na prizadevanjih islamske skupnosti v Sloveniji po zgraditvi verskega objekta, ki trajajo že več kot 40 let.

Svojo ulico v neposredni bližini Koseškega bajerja pa bodo dobile tudi ljubljanske dvoživke, saj komisija za poimenovanja predlaga, da del Koseške ceste preimenujejo v čast žab. Predlog za poimenovanje Žabje ulice izvira iz aktivnosti Herpatološkega društva ljubljanske biotehniške fakultete, ki se ukvarja s preučevanjem in varovanjem te občutljive živalske vrste. Društvo tudi vsako leto organizira prenos žab čez Večno pot, da jih obvarujejo pred smrtjo pod kolesi avtomobilov, pri katerih kot prostovoljci sodelujejo tudi drugi Ljubljančani.

Parku ime po Edvardu Kocbeku

Komisija predlaga, da občina park ob Linhartovi cesti med križiščema z Železno cesto in Topniško ulico poimenuje po literatu in politiku Edvardu Kocbeku. Občina je sicer po njem že leta 2000 poimenovala ulico med omenjenim parkom in stanovanjskimi bloki.

Vendar kot ugotavlja komisija za poimenovanja naselji in ulic, se to ime ni uveljavilo, kot so predvideli, saj bližnji stanovanjski bloki nosijo hišne številke Linhartove ceste. »S spremembo po tem aktu se določa Park Edvarda Kocbeka, ki je spoštovanja vredna označitev mestne zelene urbane površine,« je med drugim zapisala komisija, ki ji predseduje svetnik Janez Moškrič.

Več kot 5000 evrov za zamenjave tablic

Na komisiji za poimenovanja ulic so izračunali, da bodo zaradi novih poimenovanj ali preimenovanj delov obstoječih ulic morali zagotoviti 25 novih hišnih tablic in 31 uličnih tabel. Zamenjava teh tabel bo stala 5345 evrov in ta strošek bo pokrila mestna občina. Stanovalci in družbe ali zavodi, ki imajo sedež na ulicah, ki bodo na novo poimenovane, bodo morali nove tablice na stavbe namestiti v osmih dneh po prejemu tablice in sporočila o preimenovanju. Stare hišne tablice bodo lastniki objektov morali označiti kot neveljavne in jih najpozneje v enem letu odstraniti, je razvidno iz osnutka odloka o poimenovanjih.

Zaradi sprememb imen bodo posredne stroške imeli tudi stanovalci in družbe ali zavodi s sedežem na ulicah, ki jim bodo spremenjena imena. Ti bodo namreč morali zamenjati svoje osebne dokumente, da bodo nosili pravilno novo ime. V pripravljenem osnutku odloka ni ocenjenih stroškov zamenjave imen za stanovalce. Imajo pa ti do 28. junija, tako kot tudi podjetja in predstavniki četrtnih skupnosti, priložnost dajati pripombe na predlagana nova poimenovanja in spremenjene poteke ulic, saj je mestna občina osnutek odloka javno razgrnila.