V Arcontu so dnevni v preteklem tednu dni zelo razgibani. Njihove sodelavce je bilo v torek med 11. in 17. uro videti na aktivnih odmorih, v katerih so se bodisi na dvorišču in zelenici podjetja pod vodstvom prostovoljcev društva Šola zdravja temeljito razgibali. Lahko so igrali tudi namizni tenis, na tržnici zdravja pa so osvežili znanje prve pomoči, se podučili o nevarnostih kožnega raka in raka na dojkah, ter preverili krvni tlak in vsebnost sladkorja v krvi.

Kot je pojasnila Katja Kurbus, je Arcontov teden zdravja vrhunec raznolikih aktivnosti, ki v okviru promocije zdravja na delovnem mestu pri njih potekajo celo leto. »V sodelovanju s partnerji s področja zdravstvene preventive spodbujamo zaposlene k zdravemu življenjskemu slogu. Rdeča nit vseh dogodkov je ozaveščanje zaposlenih in spodbujanje posameznikov, da prevzamejo odgovornost za zdravje v svoje roke, ter seveda dvig in vzdrževanje pozitivnega vzdušja,« je poudarila Katja Kurbus. V sodelovanju s Šolo zdravja, ki pod mentorstvom dr. Nikolaya Grishina izvaja vsakodnevno jutranjo vadbo po vsej Sloveniji, so izvedli telovadbo »1000 gibov«.

»Ker je Pomurje slepa pega na njihovem zemljevidu aktivnosti, smo hitro našli skupni interes. S podporo vodstva, ki je pri izvajanju teh aktivnosti ključna, smo pripravili urnik za vse zaposlene in se po skupinah od 11. ure do 17. ure razgibavali pod vodstvom 25 prostovoljcev iz Maribora, s Ptuja in iz Ormoža. Telovadba na prostem je bila pri zaposlenih zelo dobro sprejeta, kar nam daje dodaten zanos pri dolgoročnem cilju, da vključimo redno razgibavanje v aktivne odmore. Posebno zadovoljstvo pa nam pomeni tudi, ko so nam v prejšnjem tednu številni zunanji sodelavci, neodvisno drug od drugega, a vsi v en glas zatrjevali, kako prijetno vzdušje vlada v našem podjetju. Kar je dodatna potrditev, da so se naša prizadevanja, da ne bi pri »Arcont – podjetje s pozitivno energijo« ostalo le pri všečnem sloganu, obrestovala.«

Na tržnici zdravja so bili Arcontovi partnerji predstavniki UKC Maribor in OZRK Gornja Radgona, ki so poskrbeli za prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defilibratorja. Za darovanje krvi pa se je odločil kar 101 Arcontov sodelavec. Promocijo zdravja delodajalcem sicer narekuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu iz leta 2011, »pri nas v Arcontu pa to pomeni le nadaljevanje proaktivnega prizadevanja za zdravje naših zaposlenih. Zavedamo se, da so zaposleni gonilna sila podjetja, njihovo zdravje in varnost pa ključni za poslovni uspeh. Z ergonomskim oblikovanjem delovnih mest, optimizacijo delovnega okolja, spodbujanjem zdravih življenjskih navad in osveščanjem o škodljivosti zdravju škodljivih razvad, z delovanjem ŠD Arcont, ki letos deluje že 10 let, pa tudi s strateškim načrtovanjem in spodbujanjem interne komunikacije si prizadevamo ohraniti optimalno ravnotežje med ekonomskim interesom na eni strani in delovno sposobnostjo na drugi strani. Pri tem zasledujemo idejo, da zdravje ni cilj, h kateremu bi stremeli, ampak način življenja tako na delovnem mestu kot tudi izven njega,« poudarja Katja Kurbus.

Sicer pa obe podjetji, tako Arcont kot Arcont IP, poslujeta zelo uspešno, kot poudarja mag. Metka Svetec Šooš, vodja področja kadri in splošne službe. Delo tudi v letošnjem letu poteka v treh izmenah. Letos so že zaposlili 45 novih sodelavcev, ki bodo okrepili ekipo tako v proizvodnji bivalnih enot in stavbnega pohištva, kakor tudi v strokovnih, predvsem tehničnih službah. Za letos načrtujejo še nekaj zaposlitev sodelavcev z izobrazbo: strojni tehnik ali tehnik mehatronike, diplomirani inženir strojništva in diplomirani ekonomist za komercialo, prav tako pa tudi nekaj monterjev, elektrikarjev in varilcev. Trenutno Arcont zaposluje 690 ljudi, Arcont IP pa 139

»Zaposlujemo predvsem kader vseh tehničnih smeri vseh stopenj izobrazbe, prav tako pa tudi priučene sodelavce za določena dela. To so kovinarska, strojna, elektro in lesna smer, znanje varjenja ter ličarstva. V razmerah, ko so vsi ti poklici deficitarni, odigra ključno vlogo ugled delodajalca v okolju. Svojo blagovno znamko delodajalca pa krepimo s spektrom aktivnosti, tako v interni javnosti kakor tudi v eksternem okolju. Vključujemo se v različne projekte poklicne orientacije mladih in brezposelnih oseb. Zelo aktivni smo pri praktičnem usposabljanju srednješolcev. Naša ciljna skupina pa so tudi že učenci v osnovnih šolah,« poudarja Metka Svetec Šooš.

Je pa Svetec Šooš razmišljala tudi o zaposlovanju starejših sodelavcev, ki se jih v Arcontu ne otepajo. »Če ima kandidat ustrezne kompetence in je sposoben dosegati pričakovano delovno uspešnost, starost ni ovira. Dejstvo pa je, da do skladnosti ponudbe in pričakovanj v višji starosti enostavneje pride na delovnih mestih, kjer je dinamika sprememb oziroma razvoja počasnejša in so obstoječa specifična znanja posameznika dovolj, da ni potrebe po hitrem nadaljnjem strokovnem razvoju. Fizično delovno okolje se s permanentnim investiranjem v nove tehnologije seveda izboljšuje z ergonomskega vidika in je kot tako vedno bolj primerno tudi za starejše sodelavce. Zahteva pa od posameznika druge kompetence, kot so odprtost za spremembe, učljivost, fleksibilnost, kompleksnost znanj, poznavanje več delovnih operacij, informacijske tehnologije, digitalna znanja...«

V podjetju dobro živi sistem mentorstva. Pri izbiri mentorjev oziroma inštruktorjev je poleg strokovnega znanja zelo pomemben kriterij sposobnost podajanja znanja ter primernost za delo z ljudmi – pri tem starost ni odločilna. Nedavno so v podjetju zaključili s sklopom delavnic na to temo. Vanje je bilo tokrat vključenih 57 sodelavcev inštruktorjev.